Цената на Еврозоната. Въпрос към парламента - ние парламентарна република ли сме?

Написано от Рачо Петров, зам.министър на промишлеността май 1992 - април 1995г.
Публикувано в www.forumat-bg.comр, 28 Март, 2011

Кой ще носи отговорност за проявеното самоволие от министър-председателя?
Накратко основните параметри на присъединяването на БГ към Пакта за еврото:
1. Ставаме гарант по държавен заем в размер на 3 млрд. евро първоначално, в последствие - 6 млрд. евро, което за България означава 1/6 от БВП.
2. Участваме в обща данъчна схема в ЕС и единно данъчно облагане, което ще повиши данъците в БГ тъй като няма как да се запази най-ниската ставка корпоративен данък в ЕС - 10%.
3. Поемаме ангажимент да "спасяваме" Еврозоната дори без да сме членове на общността, т.е. ние бедните плащаме за алчността на богатите.
4. Българската вноска за първите 12 г. от функционирането на Пакта (от 2013 г. нататък) е 300 млн. евро, платими на 6 равни вноски по 50 млн.. евро независимо дали през тези 12 г. и след това България е член на Еврозоната.
5. Механизмът на фонда предвижда отделно от вноската от 300 млн. евро всяка държава - член да бъде гарант по общия дълг, както е посочен в т. 1.
6. В крайна сметка решението за присъединяването на България към Пакта е взето на "подпис" миналата сряда от министрите, без да им бъде обяснено какво всъщност подписват като не са се подписали всички министри, а и някои от зам. - министрите поради отсъствието на шефовете им. Никой от министрите не е бил информиран за това решение, което е взето еднолично от Борисов след съвещание, проведено на 19 март, събота, с Дянков и Искров „на четири очи”! Според кулоарна информация финансовият министър Дянков и гуверньорът на БНБ Искров са били против, но премиерът, казал своето„за” еднолично!
________________________________________