Кой ще пострада най-тежко от преструктурирането на гръцкия дълг?Оказва се-България! Проф. Кръстьо Петков

Отговорът на този риторичен въпрос се съдържа в прогнозите на Моргън Стенли, които получих днес по интернет от Брюксел. Публикувам ги на оригиналния/английски език. От няколкото кратки съобщения става ясно, че:
-занапред Гърцея ще трябва да набира кредитен ресурс все повече чрез депозитите и печалбите, които нейните банки осигуряват на финансовите пазари в Югоизточна Европа;
-Гръцките банки ще свият още повече кредитните си операции в региона, заради вътрешните финансови/дългови проблеми;България ще бъде засегната най-много от стагнацията;
-всяка от страните, в които оперират гръцки банки /България, Румъния, Македония, Албания, Сърбия /и в по-малка степен-Турция и Полша/ е поставена в рискова ситуация заради дълговата и кредитната криза в Гърция/.
Когато през миналата година с група колеги от експертно сдружение ГЛАС предупредихме в поредица от статии да възможните негативни ефекти от гръцката хиперкриза и апелирахме за превантивни мерки, от БНБ и правителството, както и от приближени до банковия елит "експерти" бяхме обвинени в некомпетентност и пристрастност. Оказахме се прави- Гърция премина през процедурата "бейл аут" ; влезе в остър конфликт с водещите страни в еврозоната; в последно време се оказва, че не е в състояние да обслужва външния си дълг и разговаря за неговото преструктуриране.
Интересно каква ще е реакцията на МФ и БНБ сега, особено на фона на тревожните сигнали , подадени от "Морган Стенли". /Ще припомня, че подобна оценка беше дадена и през лятото на 2010 г. в официални изявления на МФИ, на които българското правителство не реагира адекватно/;

As Yields Blast Past 25%, Here's Who Gets Pounded In The Inevitable Greek Restructuring
---------------------------

17/20

Bulgaria and Romania will get slammed by a pullback in Greek lending.

Morgan Stanley: Bulgaria and Romania rely on Greek banks for a large amount of lending, much of which will be cut back in a Greek collapse due to a reliance on government loans. Reliance will shift towards local deposits as a source of lending, but these economies are struggling somewhat themselves.
Note: Data from 2010.

-----------------------------------------------------
18/20

Macedonia, and Albania will be hit too

Morgan Stanley: When the Greek economy slides, foreign workers from Albania and Bulgaria may lose jobs and stop sending home remittances. Also, FDI to Macedonia (7% of its GDP) and Bulgaria (8% of GDP) will decrease.
Note: Data from 2010.

--------------------------------
19/20

Extreme Tail Risk: Complete Greek Bank retrenchment crushes Central Eastern Europe

Morgan Stanley: Extreme tail risk scenario points to complete retrenchment by Greek banks from all Central Eastern European markets which results in their loan books not being rolled over to their local subsidiaries.
Could spark a credit crisis in countries like Romania and Bulgaria, where 25% and 45% of the respective country's loans come from.
Note: Data from 2010.
----------------------------------------------------------

Преструктуриране на гръцкия дълг - диаграма