Браво Борисов! Так держать! Коментар по повод реакцията на "Отворено писмо". Проф. Кръстьо Петков

Коментарът ми е кратък:когато делата говорят, многословието е излишно!
Буквално на другия ден след като изпратих моето "Отворено писмо" до премиера, посветено на предстояща проверка на Европейската сметна палата /ЕСП/ за разплащанията във фонд "Земеделие", г-н Борисов реагира.Как? Той се появи на пресконференция на ръководителите на земеделското ведомство и им нареди "да направят път към Брюксел", но да усвояват без забавяне европейските пари.На свой ред министър Найденов и шефа на Фонда отчетоха, че евросубсидиите за земеделските производители са изплатени.

Какво е свършено и какво остава?

В съобшение на вестник "Труд" от 29 април 2011 г. се казва:"...550 български земеделски производители от общо 91 963, които са подали заявления за евросубсидии, не са получили плащанията си от Брюксел за стопанската 2010 г. (по 18 лв./дка), съобщи земеделският министър Мирослав Найденов. Разплатени са общо 550 млн. лв".Вестникът добавя, че по този начин агроминистърът се е разминал с оставката си...

Дотук добре!Дали медийната акция е пряк отговор само на моето писмо, е трудно да се докаже. А и не е толкова важно. Крайният резултат-изплащането на евросубсидиите /макар и със сериозно закъснение/ е вече факт, който би трябвало да радва и бенефициентите, и критиците на правителствената политика по усвояване на еврофондовете.

С един куршум...

Светкавичната реакция на премиера по казуса "Евросубсидии" е демонстрация на умение как да се излезе от тежка ситуация. Образно казано, г-н Борисо порази с един куршум няколко цели:

Първо, хем запази на поста един от фаворитите си в правителството /аграрния министър/, хем лично го принуди да се отчете публично за свършената работа; с което доказа, че единоначалието не винаги е в противоречие с демократичното управление /както се знае, подотчетността пред публиката на избраните във властта членове на правителството е върховен принцип на всяка демокрация: както на автентичната, така и на фасадната!/;
Второ, демонстрира предимствата на едноличната власт, следвайки собствената си максима: " Наказвай, уволнявай!" /ако г-н министърът на земеделието не беше спазил срока за изплащане на евросубсидиите, лично определен от премиера (30 април), чакаше го уволнение!/;
Трето,изработи сериозен аргумент в спора с европейските институции за това дали българското правителство и държавната администрация спазват прецизно процедурите при раздаването на евросубсидиите на земеделските производители. Това, че плащанията във фонд "Земеделие" се извършиха след много протести от фермерите, вътрешни разправии в правителството и сигнали до Брюксел, може да се представи като подробност от пейзажа. Голямата, отговорната работа беше свършена с личното участие на премиера. Което на свой ред може да бъде основание да се иска отлагане на планирания одит на ЕСП /какво неподходящо време са избрали одиторите от Люксембург-тъкмо тогава ще са местните и президентските избори в България!/;

Откритите въпроси

В интерес на точността бих искал да отбележа, че няколко въпроса, поставени в отвореното писмо, продължават да са открити:

1. Орязвани ли са сумите от изплатените евросубсидии, както твърдят фермери? В какъв размер и на какво основание? Не се ли крие причината за орязването в санкциите, които всяка година ЕК ни налага за некомпетентно свършена работа /експерти твърдят, че за 2009 г. размерът на финансовите санкции, наложени от Брюксел, е бил около 50 милиона лева, а за 2010 г. се очаква сумата да е двойно по-голяма!/;
2. Достатъчно надеждно ли е качеството на изображенията за земеделските участъци, които са ползвани от фонд "Земеделие" при начисляване на сумите и извършване на разплащанията? Ако извършеното преди няколко месеца картографиране е било с високо качество, значи МЗХ няма от какво да се опасява при предстоящата през октомври-ноември т.г. проверка на ЕСП. В противен случай европейските одитори ще бъдат неприятно изненадани, което може да донесе на България нови санкции.
3. Поинтересувал ли се е г-н Борисов от това, дали са спазени ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ при провеждането от МЗХ на двата търга за картографиране на територията на България: през 2009 и
2010 г.?

Ако не се е запознал с тези случаи, добре е да прочете годишния доклад на ДАНС. В този официален документ, на с. 17, е записано, че през 2010 г. е констатирано "...забавяне и некачествено изпълнение на ангажиментите за съставяне на нова цифрова ортофотокарта, върху която да се отбелязват имотите и да се извършват плащания по СЕПП през 2011 г.". По-нататък в доклада на ДАНС се говори за "злоупотреби и корупционни практики; незаконно придобиване на земеделски земи чрез използване на неистински документи; смяна на предназначението на земеделски земи с цел придобиване на печалби от частни лица".

Както се казва, коментарът е излишен. На ход е премиерът Борисов! А през есента- одиторите от ЕСП!