Някой трябва да обуздае Симеон Дянков /Коментари по темата за Фискален борд от Никола Ников/

Едногодишният дебат за въвеждане на Фискален борд в България се приближава към своя логичен край. В парламента е внесен законопроект, подписан от 130 депутати, в който се предлага една от най-драстичните поправки в българската конституция. Става дума по същество за съзнателен отказ от водене на активна фискална политика и то по време на тежка икономическа криза. Както писах преди време в блога, по този начин България се вкарва във втори капан-след този, в който тя по принуда влезе преди 13 години, когато прие да работи /безсрочно и без процедура за излизане/ в условията на Валутен борд.
Публична експертна дискусия по темата за конституционните промени и фискалния борд на практика нямаше.Едва в навечерието на парламентарния дебат водещите медии и управляващите се активизираха, но без да навлизат в дълбочината на проблемите и без да информират българската общественост за растящите критики в ЕС по повод на т.нар. Пакт "Евро плюс", в името на който са инициираните от Симеон Дянков конституционни промени.
По-долу публикувам серия от писма и коментари на Никола Ников по идеята на ексцентричния български финансов министър да изпревари чрез промени в основния закон всички европейски държави, изразили принципно съгласие да влязат в Пакт "Евро плюс".
България, в лицето на премиера Бойко Борисов, се присъедини първа. Акт, който приляга на всеки дребен сателит!
/Проф. Кръстьо Петков/

На вниманието на проф. Димитър ИВАНОВ, председател на ГС „ГЛАС” !

Копие:

Приятели

Уважаеми проф. ИВАНОВ,

В средата на м. февруари министър Дянков обяви своята умопомрачителна и държавноразрушителна идея „Пакт за финансова стабилност” (прилагам текста в прикачен файл).

Политическото съдържание на този Пакт за стабилност се изчерпва с три мерки: ограничаване преразпределителната роля на държавата до 37% от брутния вътрешен продукт; гарантиране балансирана бюджетна позиция и недопускане на дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт; промяната на преките данъци да става само с мнозинство от две трети от всички народни представители.

Ако оставим настрана възраженията, че няма сериозна демократична и силна държава в света, която да преразпределя само 37% от БВП, а при 3% дефицит не може да се говори за „балансирана бюджетна позиция”, то третата мярка просто взривява отвътре нашите представи и учението за справедливата държава.

Позволих си да възразя веднага с материала „Излишъкът”, изпратен до познатите ми активни общественици – интелектуалци и до Управляващите. Следва текстът на материала:

„И З Л И Ш Ъ К Ъ Т

Държавата се издържа от излишъка на богатите!

Така е било откакто свят светува. Днес обаче светът е друг, други са и принципите: държавата се издържа от залъка на бедните и средните, прокудени по чужди трудови пазари. Това правило бе наложено от радетелите на Вашингтонския консенсус, чийто верен слуга у нас днес е пратеникът му Симеон Дянков.

Дянков цъфна тук, за да довърши онова, което започнаха социалисти, либерали и народнисти – да утвърди и узакони единия от принципите на Консенсуса: разширяване на данъчната основа и увеличаване на косвените данъци за сметка на преките, с цел на „работливите и предпиемчивите” да се осигури по-голям финансов ресурс и икономическа свобода за конкурентен избор.

Отдавна е известно, че Страната ни заема едно от последните места в Европа и света по конкурентноспособност, по производителност на труда, по внедряване на иновации, но винаги е в първите по трудоемкост, материалоемкост и енергоемкост на производството. С една дума, нашето стопанство е най-неефективното в света! Но в замяна на това, заплатите в България са най-ниските, а цените на стоките от първа необходимост – най-високи сред страните от Обединена Европа.

За да създадат условия за бизнеса да се справи с това положение и да изведе страната ни на предни позиции, преди 4 години политиците въведоха 10% подоходен и корпоративен данък. Те не се съобразиха с българските данъчни традиции от по-старо време, когато е съществувала прогресивна скала с праг от 1,5 % , таван до 40% и стъпка от 1%.

Как се отрази това на благоденствието и бизнеса?

За първите 3 европейски години на България – 2007, 2008 и 2009г. – държавата отстъпи на Едрия Български Бизнес 64,8 млрд. лв. Тази печалба беше заработена (?) със силите на посочената по-горе „аварирала” икономика, чиито предприятия, построени от българския народ в „годините на социализма”, бяха за около 100 млрд.лв., оценени от посредници за 30 и платени на държавата за приватизацията им само 2 млрд. лв.

Ежегодно огромен излишък, съизмерим с държавния бюджет (80%,), беше предоставен на бизнеса безусловно и без покритие – държавата нямаше какво да му предложи в обезпечение освен земя, работна ръка, човешки същества и привилегии.

Във финансовото изкуство, както в основата на всяко политическо изкуство, лежи умението да се извикат на живот противоречиви тенденции, след което да се уравновесят. С какъв механизъм държавата ще уравновеси този огромен годишен излишък, освен с предизвикване на инфлационни тенденции?? А при задържане на масовата покупателна сила в границите на социалната катастрофа, колко полезна за солидарността в обществото ще бъде една бъдеща инфлация?

Очевидно тази печалба в левове ще иска да намери сигурно пристанище в твърда валута и да се обмени по фиксирания курс – две към едно. Гърция, след 30 годишно членство, поиска от ЕС 130 милиарда евро за да стабилизира финансовата си система и започна да продава островите си. Ние, след 3 годишно, колко ще поискаме, за да заситим с европейска валута ненаситното гърло на Едрия Бизнес, когато трудовата емиграция се усети и спре да праща пари на своите родственици в България??

И за да се приспи обществената съвест, Дянков, под внушенията на наследниците на Кирил Ананиев, предприе първата манипулация: в проекта за „Бюджет’2010”: намали облагаемата прогнозируема печалба спрямо предходната година с 10 милиарда лева ( от 26 на 16 млрд. лв.), при същия размер на БВП. И никой от „икономистите” в Народното събрание, нито от тези отвън, не зададе уточняващ въпрос: „На какво основание??”

Днес вече е ясно: причината е била – „печалбата да не бие на очи”, а целта – да се бетонира и узакони тази несправедлива и антидържавна данъчна система, като се поиска поправка в Конституцията и се приеме „промените в данъчните закони да се утвърждават с конституционно мнозинство, т.е с 2/3 от обшия брой на народните представители”.

Като познаваме „предимствата” на нашата демокрация (редовни, тайни и честни избори), доведеният до бедствие беден народ не би могъл да противодейства на богатите партии да вкарат в народното събрание поне 81 верни им депутати, с което ще увековечи и робството си

Никола Ников, 24.02.2011г. гр. Русе..”
---------------------------------------------------------------

Уважаеми проф. ИВАНОВ,

Вчера, неделя, 05.06.2011г., в предаването „На 4 очи” на Нова ТВ при Цветанка Ризова, лидерът на ПП „Ред, законност, справедливост” Яне ЯНЕВ заяви, че неговите депутати, които са напуснали формално Народното събрание и участват само в „петъчния контрол”, ще влязат в залата и ще гласуват за този Пакт, което заедно с гласовете на ПП „АТАКА” и СДС ще осигури необходимото конституционно мнозинство за приемането МУ. Макар да подозирам, че за Пакта ще гласуват и една част от депутатите на БСП и ДПС и това ще бъде една абсолютна подкрепа за този антидържавен акт, гражданските мерки за противодействие са повече от наложителни.

Ако вашето гражданско сдружение от експерти и интелектуалци „ГЛАС” поддържа сериозните намерения, които изрази с писмото до Президента от 6 юли 2010г. и ратува за Нова България, с ново прогресивно данъчно облагане както е във водещите европейски страни (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Швеция, Норвегия, Финландия, Дания …) би следвало да настоявате пред Президента на Република България да свика Консултативния съвет за национална сигурност където да се обсъди антидържавната насоченост на данъчната политика на последните правителства и да се настоява за оттегляне на законопроекта и поставяне основите на една разумна стопанска политика в Република България.

Уважаеми проф. ИВАНОВ,

Уверен съм, че Вие, съзнавайки важността на политическия момент - всичко в политическото пространство, включително и предстоящото повишаване на заплати и пенсии, е един „смешен, но тъжен театър” за приспиване гражданското съзнание и оставяне в страни от него гласуването на такъв фундаментален политически закон, какъвто е Пакта за стабилност на Дянков, който чрез конституционно мнозинство ще измени политическия устройство на нашата страна, установено с Конституцията - ще предприемете необходимите действия за разобличаване на тази антиконституционна и антидържавническа политикоикономическа инициатива.

Надявам се в съвсем кратки срокове да сезирате Президента чрез Консултативния съвет за НС да спре Закона, или да наложи върху неговото приемане „вето”, или, ако и това не помогне, да сезира Конституционния съд за обявяването му за противоконституционен, какъвто е в същност.

С уважение и пожелания за успех:

Никола Ников, 06.06.2011г., гр. Русе.