Независимите кметове-първопроходци на гражданското управление! Трифон П. Трифонов

Факт е че идеята за установяване на гражданска политическа система набира сила и скорост.
Това влудява пазителите на сегашното политическо статукво и те всячески се стараят да сложат партиен калъп на никнещите като гъби граждански сдружения.
Целта на тези хора е да ги превърнат в обикновени политически организации, с които утвърдените в нашия обществен живот партии могат лесно да се справят. Това общо взето за сега им се отдава, поради простия факт, че макар голяма част от гражданите интуитивно да усещат, че трябва да се сдружават вън и независимо от партиите, то незнанието им какво точно трябва да правят им надява партиен калъп. Примери – колкото щеш !
Кое е новото, което ще се прояви на тези избори?
Вече доста хора от елита на нацията се убедиха, че смяната на една партия с друга, на едно правителство с друго, на една личност с друга – не водят до никъде. Много от тях прозряха, че не партиите, правителствата и личностите трябва да се сменят, а политическата система !
Тук е разковничето на просперитета на Република България, но това води до нарушаване на статуквото; което на свой ред поражда големия отпор на партиите и желанието им да подчинят гражданските формирования.
Как така без нас ? – питат те.
Партиите са гръбнака на политическия живот – пригласят други ! Въобще мила родна картинка с истински балкански привкус.
Искам само да напомня, че партийната политическа система, която олицетворяваше политическата надстройка през прехода, съответстваше на икономическата база до ХХ век.
Сега сме ХХІ век и икономическата база на човешкото общество е сменена. Нека всеки сам си направи извода за това трябва ли да се смени политическата система или не!
Хората определено нямат доверие на политическите партии. От тук следва извода, че на предстоящите местни избори те ще заложат на личности, които познават, а не на някакви партийни пристрастия. Те разбират, че институцията "Кмет" е важен фактор, който може да подобри нещо в техния живот, в техния град, в тяхната Община. Освен това не е за пренебрегване факта, че в малките и средни общини, всички познават кандидатите. Избирателите знаят силните и слаби страни на всеки кандидат и за това ще изберат човек с доказани добри качества, а няма да се съобразят с „повелята на Партията”.
Кметът по призвание е човек на мисията в своята община. Той може да работи със себеотдаване за обществото само, ако вижда и споделя ясен път на промени, водещи към добруване на неговите съграждани. Промени, които извеждат настоящето към бъдещето, а не го връщат назад, нито го заплитат в някакво статукво. Ако кметът не стори това и не работи за благото на съгражданите си, то е ясно, че той повече няма да бъде избран. Така или иначе умният кмет знае, че трябва да бъде свободен като управленец, защото в противен случай се превръща в „кукла на конци”.
От всичко това идва желанието на просветени личности от малкия и среден бизнес, от гражданските сдружения, за изпращане на представители на партийно свободните граждани в местната власт, с искане за вземане на неотложни мерки срещу тоталното обедняване на населението в малките и средни общини.
Нека да си припомним, че Европа дава предимство на регионите (в т. ч. и общините), а не на държавите. Рано или късно това, което се направи в Република България, а именно – централни ведомства да са господари на европарите идващи у нас, ще свърши!И когато това стане, кметовете ще бъдат държавните служители от първостепенна важност.
Всичко това доказва, че предстоящите местни избори ще са доста различни от предишните, а борбата за кметските столове – безмилостна. Олигархията чрез управляващите вече започна всевъзможни репресии срещу доказалите се като кметове на гражданите и стойностните хора, които желаят да се кандидатират, но не искат да служат на партийните централи. Това само ще засили желанието на политически свободните личности за промяна. Промяна, която ще дойде именно чрез тези хора, на които им додея, някой друг да решава съдбите им, правейки се на по-умен от тях. Просветените кметове, и такива, които ще бъдат избрани са наясно, че конституционно установения държавен строй на демокрация е заменен с режим на партийно - парламентарна диктатура на олигархията. Те разбират, че на всичко това трябва да се сложи край, и че този край е близо.
В същността си на политически свободни личности и с призванието да служат на хората в своите общини, просветените кметове ще обединят политически свободните граждани за тласък напред в 21-ви век на нашата държава, общество и нация.
Нека всеки български гражданин да разбере, че е дошло време за съдбоносен избор, а именно: държава на гражданите или партийно – парламентарна диктатура на олигархията !

------------------
Авторът на статията полк. Трифонов е един от теоретиците и основателите на Гражданско сдружение за нова България. Заедно с покойния Георги Желев, полк. Трифонов упорито, с аргументи и ясна визия прокарва концепцията за смяна на политическата система на прехода, конструирана от местни олигархократи и чуждестранни "експерти на прехода". Неговата теза, че преходът от партийно дирижиран към граждански тип управление започва от местните общности и регионите, е теоретично вярна и практически работеща. Вярвам, че първият сериозен пробив към гражданско управление ще се направи през есента на т.г., след като станат известни местните избори.
/Проф. Кръстьо Петков/

09.06.2011 г. полк. Трифонов Т. П.
гр. Попово