Министерството на финансите крие истината за Пакт "Евро плюс" /Проф. Кръстьо Петков/

На 21 юни 2011 г. в Брюксел се състоя редовно заседание на ЕКОФИН.На форума министрите на финансите на страните, членки на ЕС, са дали съгласие да се задейства процедурата по стартиране на Договора за Европейския механизъм за стабилност - постоянният механизъм за подпомагане в еврозоната, който ще започне да функционира от средата на 2013 година и ще възлиза на 700 млрд. евро.

Следователно става дума за огромни средства, които всяка страна /бедна и богата, централна и периферна/, е длъжна да плати, за да влезе в действие стратегическият План "Евро плюс". Неговата цел е да разпредели тежестите по спасяването на застрашените от фалити страни:Гърция, Ирландия, Португалия и- евентуално-следващите жертви на дълговата криза в Еврозоната.
На сайта на Министерството на финансите няма да намерите детайлна информация: първо, какви конкретни финансови задължения е поела България; второ, какво влияние ще има тя в управлението на новия механизъм за финансова стабилизация, който натрапиха богатите държави /Германия, Франция/ на останалите членки на общността.
Някои наблюдатели смятат, че вече е късно да се дискутира и оспорва този безпрецедентен акт на укриване на истини от българската общественост, каквато е тази със задкулисното съгласие бедна България да стане донор на държави от Еврозоната, чиито политически и финансов елит е натрупал астрономически дългове зад гърба на своите народи. Не е късно- сега е времето да бъде изобличена и озаптена компрадорската олигархична прослойка, която узурпира властта в България през последните 1-12 години,взимайки решения зад гърба на парламента и в противоречие с конституцията на страната.Не е късно, защото до лятото на 2013 г., когато ще се задейства новият механизъм за стабилност, парламентите на всяка страна, присъединила се към него, ще трябва да вземат легитимни решения за промяна в националните законодателства и в Лисабонския договор! Ще намери ли кураж следващият български парламент и новото правителство, което се задават, да спрат авантюрата на днешните управници?
Затова продължавам дискусията, която започнах още през февруари-март т.г., когато за първи път оповестих информация за финансовия капан, в който натика България правителството на ГЕРБ.

Двете истини за форума на ЕКОФИН!

Спестената истина е на сайта на МФ на Р България. Ето какво е съобщението на пресцентъра, което изглежда задоволи парламента /защото никой там не поиска обяснение за поетите ангажименти от българския представител в Брюксел/. За правителството да не говорим- то, на върволица, следва своя единоначалник при маратонските му предизборни обиколки в провинцията и столицата, наситени с рязане на ленти на откриващи и закриващи се строителни обекти, религиозни ритуали, спортни прояви, целеви инспекции, сватбени тържества, кучешки експозиции и пр.

---------------------------------------------------------------
Прессъобщение на МФ:

ЕКОФИН ПОСТИГНА СЪГЛАСИЕ ПО ПАКЕТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
21.06.2011

На провелото се вчера, 20 юни, заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в Люксембург финансовите министри от Европейския съюз постигнаха съгласие по шестте законодателни предложения за укрепване на икономическото управление. На заседанието на ЕКОФИН България беше представлявана от заместник-министъра на финансите Боряна Пенчева.

Част от предложенията са насочени към укрепване на финансовата и макроикономическата стабилност на държавите от еврозоната, а останалите се отнасят до засилване на макроикономическия надзор с цел своевременно преодоляване на потенциални дисбаланси. Предложенията предвиждат и санкции за държавите от еврозоната за прекомерна задлъжнялост и недисциплинирана фискална политика. На Европейския парламент се предлага да утвърди санкция по Пакта за стабилност и растеж в размер до 0.2% от БВП, която се предвижда да постъпва в Европейския стабилизационен механизъм. Депозитът, съответно глобата, за държавите от еврозоната за допуснати макроикономически дисбаланси се предлага да бъде 0.1% от БВП.

ЕКОФИН прие декларация, с която покани Европейската комисия да приключи възможно най-скоро дизайна на индикатори по механизма за ранно предупреждение за проследяване и корекция на макроикономическите дисбаланси. ЕК пое ангажимент и следва да отчете спецификата на „догонващите икономики", сред които е и България, при избора и икономическия прочит на индикаторите. Същата позиция бе устойчиво защитавана от България в хода на преговорите по досието.

На заседанието си Съветът утвърди специфичните препоръки за икономическите политики на държавите-членки на ЕС в рамките на първия Европейски семестър. Страната ни изрази удовлетворение от подхода на Европейската комисия, която отрази българските коментари и бележки по препоръките.

Министрите на финансите от ЕС постигнаха още съгласие по Договора за Европейския механизъм за стабилност - постоянният механизъм за подпомагане в еврозоната, който ще започне да функционира от средата на 2013 година и ще възлиза на 700 млрд. евро.

В рамките на заседанието бе проведен ориентировъчен дебат по регламента за дериватите и пазарните инфраструктури. Досието се разглежда като приоритетно и с голяма политическа чувствителност, тъй като се регулира пазар с голям обем, който до момента не подлежи на надзор. По две от основните теми - обхватът на приложение на разпоредбите и правомощията на новосъздадения Европейски орган за ценни книжа (ЕSMA) по оторизацията и надзора над централните съконтрагенти (ССР), България заяви позицията си регламентът да се прилага само за извънборсовите (ОТС) деривати. България счита, че водещата роля по надзора следва да се запази на национално ниво.
---------------------------------------------------------------

Голата истина може да се открие в Брюксел. Затова е логично първи специалните пратеници и коментатори, имащи достъп до висшите чиновнически и банкерско-финансови кръгове в центровете на ЕС да се обадят на висок глас.
По-долу публикувам две остро критични и професионално издържани мнения по темата: от Рачо Петров, консултант в Германия и Швейцария и Светослав Терзиев, журналист от в. Сега. В интерес на истината редица други екперти през последните месеци излязоха с аргументирана критика на решението за присъединяване на България към Европакта /Проф. Боян Дуранкев, Проф. Димитър М. Иванов, Проф. Чавдар Николов, Проф. Иван Ангелов, Доц. Димитър Стефанов, д-р Любомир Христов и др./. Гласът им обаче не беше чут!

------------------------------------------------------------------

Коментар на Рачо Петров: "Какво премълчава МФ?"

"Нормално е в сайта на МФ да пише според както на тях им е изгодно, а не според както трябва да бъде! Те винаги правят контролирано "изпускане" на информацията и това което се публикува на сайта им /21 юни/ е около 10 -15% от истината, т.е. удобната истина! В България малцина си правят труда да четат оригиналните документи... Лично аз не си губя времето да чета "компилациите" им. Дори съдържанието на press release-a не отговаря напълно на това, което се е случило на срещата!
А ето част от скритата истина, за което МФ никога няма да си позволи да пише, въпреки че в Брюксел информацията е публична:

1. Гърция се задължава да приложи консолидиран фискален план до 2015 г., съгласно който трябва да изкара от приватизация 50 млрд. евро. Парите няма да останат в страната, за да създават БВП и добавена стойност, а ще отидат за погасяване на суверенния й дълг към първите 10 кредитора при 50% редукция на отписаните задължения:
• National Bank of Greece 6,8 млрд. EUR
• EFG Eurobank 2,8 млрд. EUR
• Piraeus Bank 2,7 млрд. EUR
• ATE Bank 2,3 млрд. EUR
• BNP Paribas 1,7 млрд. EUR
• Dexia 1,3 млрд. EUR
• Commerzbank 1,1 млрд. EUR
• Societe Generale 0,9 млрд. EUR
• ING 0,7 млрд. EUR
• Royal Bank of Scotland 0,5 млрд. EUR
38.1 млрд. EUR

2. Гърция се задължава да намери допълнително вътрешно финансиране (най-вероятно това ще дойде от продажбата на държавните части от обитаемите острови, както и с концесиониране на туристически и културно-исторически забележителности) за покриване на дълговете й към ЕЦБ (70 млрд. евро), МВФ (15 млрд. евро) и към консорциума от европейски застрахователи (също 15 млрд. евро).

3. Новият финансов министър на Гърция, Е. Венизелос, е лош избор на премиера и не само, че няма да разреши проблемите, а е твърде възможно да ги задълбочи, смятат европейски лидери. Той няма необходимия професионален опит в публичните финанси, никога не се е занимавал с каквито и да било финанси, дори не е икономист (до скоро беше военен министър, а иначе е завършил право в Солунския университет, дългогодишен преподавател по гръцко конституционно право!!!) Назначението му, размествайки ключовите министри в кабинета, е про форма опит да се покаже пред обществото и ЕС, че Гърция иска да се реформира, но с кухи реформи! Нещо повече, заместник-финансовият министър е същият!

4. Мобилизирането на всички финансови ресурси на ЕС в помощ на Гърция де факто е ограбване от по-бедните държави-членки и увеличава бездната между тях и по-богатите държави-членки. Ножицата на „Европа на две скорости” се отваря все по-широко и потенциалното й свиване е твърде далеч във времето! Акцентирането върху мерки и програми за фискална корекция в Гърция пренебрегва инвестициите и генерирането на икономически растеж в икономически изостанали региони на ЕС, вкл. и България. Северозападна България напр. е най-бедният икономически регион на ЕС за последните 5 години! Независимо от това, за тези 5 г. ЕС и България, в частност, не са предприели никакви спасителни мерки ad hoc за да активизират отново този регион, който иначе от агро икономическа гледна точка е плодородна земя .

5. Договорът за учредяването на Европейския механизъм за стабилност / с копие от който разполагаме -К.П./ е готов , но МФ услужливо забравя да спомене или май още не са осъзнали, че съгласно договореното България остава извън борда. Тоест, тя няма да бъде сред подписалите го, тъй като това е споразумение само между държавите-членки на Еврозоната. Поради тази причина всички български „коментари, забележки и допълнения” са безгласна буква или казано в духа на брюкселската демокрация, имат „съвещателен глас”, който тежи само и единствено с абсурдността и нелепостта си.

----------------------------------------------------------------

Капанът "Евро+" щракна. Вътре сме.

Премиерът Борисов извърши историческа недомислица, но никой не му попречи и ще плащаме всички

Светослав Терзиев, в. Сега", 24 юни, 2011

Какво ще върши премиерът Бойко Борисов, след като оправи България и изтече мандатът му? Ще оправя други народи с нашите пари. С тази апостолска мисия той се натовари в Брюксел, където обеща, че България ще плаща чужди дългове години наред след неговото управление. Без никаква вътрешна съпротива и при почти пълна тишина Борисов вкара държавата в пакта "Евро плюс" и свързания с него Европейски механизъм за стабилност. Там тя ще играе ролята на плюса, защото не е член на еврозоната и нищо не я задължава да поема каквито и да е финансови ангажименти към когото и да било. Но Борисов я върза да гарантира "при поискване" над 6 млрд. евро (3 млрд. евро през първите 12 години), за да бъдат изплащани дългове на по-богати народи към западни банки.

Злото е сторено и трябва да си дадем сметка

какво се случи

Макар и да изглеждат сложни, нещата са много прости. Еврозоната изпадна в катастрофална криза, защото бе зачената на честна дума и без имунна система срещу злоупотреби. Нейният механизъм за самоконтрол бе пожелателен и разчиташе, че правителствата не лъжат. Оказа се, че някои лъжат на едро, и то от самото начало на общата европейска валута, като вкарват държавите си в свръхзадлъжнялост. Логиката им бе следната: вземаш парите сега, харчиш ги веднага, осигуряваш си комфорт, а дълговете ще ги плащат други, когато няма да си на власт. Правилото е: вземай повече, за да се тревожи след време онзи, който ги е дал, а не който ги е взел.

За да минава една лъжа, трябва някой да й вярва. Когато обаче се лъже за десетки и стотици милиарди евро, и то с години, няма как другите държави да са чак толкова наивни, че да не забелязват нищо. Сега проличава, че всичко се е знаело от самото начало, но най-големите държави от еврозоната съзнателно са си затваряли очите. Тоест едни са лъжели нагло, а други са искали лъжата да мине. Защо? Защото големите банки, които са отпускали кредити и които имат влияние върху правителствата в своите държави, са заинтересовани да пласират колкото може повече от своята "стока". А тяхната стока са парите, които продават по-скъпо, отколкото струват. Логиката им е следната: когато даваш, давай много, за да се тревожи не толкова длъжникът ти, колкото другите около него как да ти върнат парите, за да не пострадат от общ финансов срив. Тази логика е възможна само когато числата наистина са много големи.

Главните виновници,

които са наливали най-безотговорно пари на Гърция, Ирландия, Португалия и други закъсали длъжници, са големите френски и германски банки, плюс подгласнички от Холандия, Великобритания и още няколко богати държави. Щом изпищяха, че имат несъбираеми кредити за стотици милиарди, техният проблем се превърна в проблем на собствените им правителства, които усетиха риск от дестабилизация на националните си икономики, както и на еврозоната в цялост. За разлика от банките, които могат да доят само своите клиенти, правителствата имат властта да бъркат в джоба на всеки гражданин. Френският президент Никола Саркози и германската канцлерка Ангела Меркел измислиха временния спасителен механизъм от 440 млрд. евро, а година по-късно - и постоянния механизъм от 700 млрд. евро (съчетан с пакта "Евро+"), за да спасят своите банки и собственото си политическо бъдеще. За целта те натовариха чрез националните си бюджети с дългове всички свои граждани, но за да не предизвикат вътрешни недоволства, решиха да прехвърлят дългово бреме и върху гражданите на останалите държави от еврозоната. На първо време това изглеждаше логично (макар и несправедливо), за да се спаси цялата еврозона. Но като помислиха още малко, те стигнаха до прозрението, че могат да вкарат в схемата и народите извън еврозоната. Затова се появи идеята за пакта "Евро+", чието название означава еврозоната плюс желаещите да участват държави извън нея. България попада в плюса, т.е. в коалицията на желаещите. Унгария и Чехия отказаха да участват, а Полша предупреди, че се присъединява към "Евро+", само ако не я карат да плаща вноски в спасителния механизъм. Борисов не направи такава уговорка.

Схемата ще бъде задействана в средата на 2013 г., когато изтече срокът на временния спасителен механизъм, който ще бъде заместен от постоянния. България няма да бъде член тогава на еврозоната, но участието й в "плюса" ще даде основание на нейните партньори да я поканят да започне да плаща вноските си от самото начало. Премиерът Борисов (който по това време ще сдава поста) сега уверява, че до влизането си в еврозоната тя няма да внася нищо, но ако е така, никое правителство след неговото няма да има стимул за членство, защото първо ще трябва да задели отнейде "излишни" 3 млрд. евро, които 12 години по-късно ще нараснат двойно съгласно задълженията на държавата към постоянния спасителен механизъм. Впрочем твърдо платимите в началото пари са 350 млн. евро за участие в капитала на механизма, които трябва да станат 700 млн. евро след изтичането на "облекчения" период, валиден за държавите, изпадащи под 75% от средния брутен вътрешен продукт в ЕС. Затова правителството признава само за 300 млн. евро вноска и смята, че зад дървото скрива гората на

чудовищната задлъжнялост, която ни готви

Накратко: всеки българин - от новородено бебе до грохнал старец - ще дължи почти по 1000 евро, за да спасява банки в най-богатите държави, които ще прехвърлят на тяхна сметка несъбираеми дългове от други богати народи. Пактът "Евро+", който ще обслужва бъдещия Европейски спасителен механизъм, определя правилата, чието спазване ще акумулира средства за пълнене на бездънната каца (фондът от 700 млрд. евро може да бъде увеличаван "според нуждите"). Технологията е замразяване на заплати и пенсии и увеличаване на данъците. Какво подписа Борисов? Първо, до 2013 г. няма да има индексации на заплати и пенсии (нищо че даде надежди на най-бедните първо за юли, а после за септември 2011 г.). Второ, заплатите ще се увеличават само в зависимост от нарастването на производителността. Същото не се отнася до цените, които могат да растат свободно, за да се изравнят с европейските. Така най-бедната държава в ЕС, каквато е България, няма да има шанс да догони доходите на богатите, освен ако не постигне по-голяма производителност от тях. Пенсиите пък ще се отдалечават чрез вдигане на възрастта и трудовия стаж за пенсиониране. За данъците ще се пристъпи най-напред към изравняване на данъчните основи, което логично ще води към хармонизация на ставките, както се подразбира от френско-германския ропот срещу "данъчния дъмпинг". Така богатите в ЕС ще извият ръцете на България да се откаже от ниския си корпоративен данък от 10% и да го вдигне поне двойно или тройно, с което ще загуби едно от малкото си конкурентни предимства за привличане на чужди капитали.

Който не е разбрал, ето му резюме: най-бедната държава се обрича на най-ниски доходи при растящи цени, но ще плаща повишени данъци. България ще бъде принудена да направи най-голямата финансова жертва в ЕС за сметка на своето бедно население, за да се запази комфортът на богатите. Конгречулейшънс, Борисов. Поздравления и за опозицията, която тъй услужливо мълча през последните три месеца, когато държавата можеше да преговаря поне да има сирене в капана "Евро+".
--------------------------------------------

* * *

Послеслов от Проф. Кр. Петков

В своето писмо Рачо Петров ми обърна внимаие върху следния любопитен детайл.
В прес-съобщението от Брюксел черно на бяло пише, че България е била представена на форума ЕКОФИН от....
Боряна Пенчева, Вицепремиер и Министър на финансите!!!
Може и да е техническа грешка, защото по правило е трябвало да участва г-н Симеон Дянков, който е титуляр на посочените правителствени постове. Само че същият този титуляр за пореден път е отсъствал от най-висшия форум в ЕС, който решева стратегически финансови и икономически въпроси. Един от тях е Пакт "Евро плюс", към който България скоропостижно се присъедини:първо, чрез лековатото решение на премиера Борисов от края на март т.г; второ, чрез безкритичното поведение на зам. министъра Пенчева , представлявала България на срещата на 21 юни в Брюксел /няма сведения въпросната персона да се е противопоставяла на предложения проект за Договор/.
Г-н Дянков остава с чисти ръце: той физически не е участвал и не е дал преки устни доказателства за своето отношение като политик и експерт към въпросния Пакт! Персонално отговорни в крайна сметка ще са Борисов и Пенчева....

-----------------------------------------------------------------