Какво ни очаква след Пакт Евро+ и как да реагираме? /Никола Ников/

Уважаеми проф. Петков,

Струва ми се, че реакциите, които показвате, не са в необходимата посока - да трасират Пътя към Храма!!!

Пактът ЕВРО+ идва да защити едно статукво, което поражда кризи непрекъснато и в масов мащаб. Самите кризи пък са естествения път към приватизацията на света от контролиращите финансовия ресурс глобални олигарси. Държавата Гърция е задлъжняла някому и се търси път за погасяване на дълга, вместо да се потърсят причините за тази задлъжнялост. Огромният гръцки дълг в края на краищата е оживил нечии икономики, на тези, чиито ръководители настояват да се заделят 440 милиарда евро като спасителен механизъм. Значи тях ги устройва това статукво: да има длъжници и да ги спасяваме постоянно, поединично или групово, за да бъдат в същото време техните икономики стабилизирани (Пир (за едни) по време на чума (за други)!!). Задлъжнялите ще загубят нещо от суверенитета си – например производствени мощности и територия!!! Ето до това води политиката на глобализъм и Вашингтонския консенсус (приватизацията на света!!), която се подкрепя и от министър Дянков.

Считам, че от експертния език, трабва да преминете към политическия – ново справедливо и разумно устройство на стопанския живот в света, в ЕВРО ЗОНАТА и в България в частност. Първом трябва да устроим по-справедлив стопански порядък в дома си, в България – територия за експерименти. Нека помислим за принципите на националната си разумна и справердлива стопанска политика. Защо?? Ами защото задлъжнялостта е криза (болестно състояние), отклонение от естествения икономически ред, а предлаганите мерки не лекуват болестта, а я компенсират, обезболяват, чрез ампутация: има някаква гангрена или проказа на някой член - изрязваме заразеното място и така, докато не остане място за изрязване, но причината за проказата, тази заразна стопанска, икономическа или финасова атмосфера (мал ария) – остава да си съществува!!!

В какво се състои заразата?

Ами в несправедливото разпределение на националното богатство!!!

Как да се предпазим от тази зараза?

Първо: Може да с разпределя само онова, което е произведено в рамките на страната или обменено с произведени продукти в нея.

Второ: Социална пазарна икономика с масова покупателна сила и държавен (граждански, народен) контрол върху излишъка.

Трето: Социализация на прогреса и печалбата – прогресивно данъчно облагане и социализиране на едрия биснес – заставянето му да работи за интересите на обществото, след като държавата (народа) е гарантирала нормалното разрастване на бизнеса му, нормата на законна печалба и защита от фалит!!!

Четвърто: Жестоки санкции срещу всякакъв род измами, за оклоняване от плащане на задължения към държавата (обществото) или източване на държавния (общински) бюджет.

Още няколко думи за стопанската политика.

Трябва задълбочено да се анализират причините, довели държавите до изпадане в дългова криза!! Кое в СТОПАНСКАТА ИМ ПОЛИТИКА НЕ Е КАКТО ТРЯБВА?? Ако продължи същата политика, както досега, какъв е смисълът от Пакта Евро+, освен да я утвърждава?? Значи следва да се обсъдят принципите на НОВАТА СПРАВЕДЛИВА И СОЦИАЛНА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА!!! Съвременната икономическа политика на глобалните олигрси е насочена към приватизация на целия свят, чрез подчинените им банки, като инструмент за поставяне на народите и държавите в положението на египетския народ, поробен от Йосиф за Фараона - представено в Гл.47. 21: „И пороби той народа от единия край на Египет до другия”, а преди това в Гл. 47. 20. Тогава Йосиф прекупи цялата египетска земя за фараона, тъй като всички египтяни проддоха нивите си, понеже гладът ги притискаше. И земята стана имот на фараона. (Библия, стр. 54-55)!!! Тук следва да се помисли и за ИЗЛИШЪКА!! Най-напред – как се формира излишъкът? Очевидно от несъразмерните цени на едро и дребно с производствените разходи и разумната търговска печалба, подкрепяни от системата „инвестиции от вън”!! Кой трябва да разполага с излишъка и с каква част от него?? Освен това следва да се нормират цените в световен мащаб на свръх ликвидните продукти (енергоносителите): има се предвид производствена цена, търговска цена на едро и цена на дребно. Това ще предотврати огромните печалби за нефтените олигарси и натрупеването от тях на огромни средства (над 600 трилиона долара!!), които висят като Дамоклиев меч над общественото достояние - сумарните световни артефакти и природни дадености (земя, вода, гори и пр.), заплашени от тотална приватизация на света!!! Нека още веднъж да напомним за китайския политико икономически трактат „ГУАНЦЗИ”, автор Хуан Чжун, VII в. пр. н.е.: „…Пазарът е регулатор на всички стоки. Ето защо, ако всички стоки са евтини, няма да има излишни печалби. Ако няма излишни печалби, това означава, че всички отрасли ще бъдат в ред. Ако всички отрасли бъдат в ред, то и цялото потребление ще бъде умерено…”

Уважаеми проф. Петков,

Следва да се разбере от всички, че определени среди (глобалната финансовата олигархия) искат да подчинят цялото човечество, като оковат държавите му в дългово робство!! Единствено днес им се противопоставя гръцкият народ, с лозунгите, които издига на протестите си.

Ние, разумно мислещите граждани, бихме искали всички вие, уважаваните от нас икономисти - проф. Боян Дуранкев, проф. Димитър Иванов, проф. Чавдар Николов, проф. Иван Ангелов, доц. Димитър Стефанов, д-р Любомир Христов, доц. Веселин Пасев, ... – да формулирате единен национален политико икономически възглед за справедлива и разумна стопанска политика, която веднъж завинаги да отстрани опасността от икономически кризи и да гарантира благоденствието на всички български граждани чрез устойчиво развитие и справедливо, разумно разпределение на произведения продукт.

Позволявам си да Ви изпратя още веднъж един стар материал, публикуван във в/к "НАД 55" - "За разумната стопанска политика и нейните политически измерения".

За всеки случай Ви изпращам и още един стар материал - "Глобализация или гражданско общество - изберете сами!" В този материал са сравнени идеологическите принципи на Вашингтонския консенсус и Парижка харта за Нова Европа. Моля забележете: Никой досега не е поставил въпроса "доколко се спазват принципите на Хартата" и не е поискал политическа оценка ( задължение на Европейския парламент) за нейното изпълнение на практика.

С уважение и пожелания за успех: Никола Ников, 30.06.2011г., гр. Русе.