Финансиране на дефицита: три мнения по повод експертния форум за Пакт "Евро плюс"

Публикувам три писма, които изразяват интересни мнения на автори, които бяха поканени за участие във форума: “ПАКТ „ЕВРО ПЛЮС”: ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ, ВЕРОЯТНИ РИСКОВЕ И ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ЗА БЪЛГАРИЯ»

Мненията са на Никола Ников, проф. Димитър М. Иванов и В. Пацев.

Уважаеми УЧАСТНИЦИ В ЕКСПЕРТНИЯ ФОРУМ,

Към ВАС се обръща същият български гражданин без икономическо образование, който бил искал да встъпи в ролята на детето от Андерсеновата приказка, извикало в един прекрасен момент: «Царят е ГОЛ!!».

От няколко дни ме тревожи въпросът: Как се финансира дефицита? Как Гърция е финансирала своя дефицит?

Ако това е ставало чрез емитиране на облигации, изкупувани предимно от частни собствени и чуждестранни банки, нищо чудно, че е в такова положение!! Целта на това финансово упражнение е такава!!

ПРАВИТЕЛСТВЕОТО НА ВСЯКА ДЪРЖАВА ТРЯБВА ДА ИМА ПРАВОТО ДА ПЕЧАТА ПАРИ, ЗА ДА ФИНАНСИРА ДЕФИЦИТА БЕЗЛИХВЕНО, НО НЕ БЕЗОТГОВОРНО!!!

Ако НАРОДИТЕ не могат да излъчат такова ПРАВИТЕЛСТВО, нека закрият държавите си, които, при съществуващите финансови правила, фактически вече СА закрити!

Ако дефицитът в европейските държави се финансира с предимство посредством заеми от чужди или свои частни банки, чрез емитирането на някакви ценни книжа и това е ставало под наблюдението и равнодушните погледи на нашите специалисти политикономисти, не е ли малко пресиленио да се говори за специалисти, или експерти в България и Европа!! Ако случаят с Гърция е подобен, каква е ползата от такова обсъждане на Пакта ЕВРО+??? Това е антинаука!!!

Откъде следва да се търсят пари за инвестиции, респективно за финансиране на дефицита, и как да се организира тяхното използване, се вижда от тази статия. Ако имате търпението да вникнете в нея и я възприемете като методологическо помагало, ще допренесете много за напредъка на България и Европа.

Останалото е «затъване в блатото»!!!

* * *

Уважаеми Г-н Ников,

Благодаря ви за споделените мисли и идеи. Проблемът, обаче, до който логично стигате, но не знам защо го заобикаляте - е това, което повтарям непрекъснато: а именно че българската национална валута не е суверенна. Вижте текста и в Декларацията на Националния Съюз за Нова България.

Ние не се различаваме от страните от Еврозоната по фиксирането на нашата валута към еврото! Както Гърция, Португалия, Ирландия, Испания, Италия и т.н. не могат да девалвират своите национални валути (понеже нямат такива!) - за да ги настроят, да коригират своите икономики спрямо ветровете на световната конкуренция, така и ние не можем нито да девлавираме надценения лев (заради скока на еврото), нито пък да направим примерно обратното. Валутният Борд е тежка желязна ризница-закон "навлечен" върху суверенитета на нашата национална валута и това дали сме или не сме член на еврозоната - няма абсолютно никакво значение от гледна точка на факта, че както останалите членки на Еврозоната, така и ние не можем да имаме собствена монетарна политика. Не можем да ПЕЧАТАМЕ ПАРИ. Не можем да стимулираме експортът. Не можем да стимулираме чуждите инвестиции и т.н.

Не гръцката мързеливост, както популярно и глупаво се твърди в пресата, а над 67% увеличение на курса на еврото спрямо щатския долар за периода 2000-2010 г. по същество унищожи най-силния сектор на гръцката икономика - корабостроителния сектор; направи го неконкурентоспособне спрямо основната дестинация, където той експортираше - САЩ и това е една от най-основните причини за срутването на гръцката икономика.

Днес, след вече 2-3 години тежка финансова и икономическа криза е абсолютно ясно, че в съвременния свят без монетарен суверенитет една страна не може да устои на ураганите на кризата. Бидейски с фиксиран курс - тя винаги ще е жертва на по-силните икономики по веригата на този фиксиран курс. Нещо повече - не можем да отдаваме и финансовия си суверенитет на Европа, тъй като по силата на Лисабонския Договор Съюзът не е федеративна система с централизирани икономически функции. Защото, ако направим това - завинаги ще бъдем обречени да сме бедни.

Това е големият урок от тази еврокриза, урок, който нашите политико-партизански лидери съзнателно не споменават, а именно, че фиксираните обменни курсове, валутните бордове - не могат да бъдат безгранично устойчиви. И ПАК ПОВТАРЯМ: НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ И ВАЛУТНО СЪЖИТЕЛСТВО - НЕ МОГАТ ДА СЕ СМЕСВАТ!

Ако еврозоната иска да се задълбочи и развие в един по-строг фискален и монетарен съюз, то първо по-слабите членки ще бъдат принудени да излязат от еврозоната, а и ще е необходим съвършено нов Договор за ЕС, ако ли не и два различни договора.

Всичко това показва, колко е прав Кейнс, когато казва, че дългосрочният период (като извинение за дадени решения!) е погрешен гид за текущите проблеми на икономиката. В дългосрочен период, както Кейнс казва, "ние всички - ще сме умряли".

Това е. За съжаление, много малко хора го разбират по същество. Простотията е уникална.

С уважение,

Димитър М. Иванов

* * *

Уважаеми г-н Иванов,

Напълно съм съгласен с теб. Мога само да добавя подробност, която никак не е маловажна в случая: Колко набързо и криминално беше приет точно този модел на валутен борд с твърди валутни ограничения, който ни направи наи-неконкуретната икономика в Европа. Приет беше от СЛУЖЕБЕН КАБИНЕТ !? - този на Стефан Софиянски, без да има мандат за това и беше гласуван от парламентарно мнозинство - това на БСП - загубило властта (Ж.Виденов) и практически не носещо отговорност за управлението на страната. Затова беше приет единодушно БЕЗ НИКАКВИ ДЕБАТИ. Президентът Стоянов беше възложил на служебното правителство да проучи въпроса и да подготви условията, но не и да приеме борда. Както е известно на всеки нормален човек, бордът е лекарство за болни икономики и се препоръчва само за определен период от време. Когато едно лекарств се взема по-дълго от необходимото то се превръща в отрова. Това се случва и с българската икономика. Нашият основен проблем (поради ниската конкурентноспособност) е именно липсата на достатъчно ликвидност (свеж капиталов ресурс), затова аз мисля, че вървим по пътя на Гърция, но от друга посока. Те стигнаха до празна хазна поради похарчване на парите, ние можем да стигнем до същия резултат поради непечелене (негенериране) на достатъчно пари в икономиката и оттам пресъхване на бюджетабюджета.

Поздрави

В.Пасев