"Живот за България" организира нов протест. Да го подкрепим! /Проф. Кръстьо Петков/

На 26 ноември от 11 часа пред Народно събрание ще има нов протест, организиран от спонтанно зародилото се движение ""Нека да спрем убиването на майките в България". Младите бащи и семействата, чиито съпруги/дъщери и/или техни бебета починаха заради лекарски грешки, професионална небрежност и административна корупция, вече са многобройна група от над 4400 души, самоорганизиращи се чрез Фейсбук.

Обединени в движение с променено име -"Живот за България", протестиращите предприемат акция за промени в прогнилата и корумпирана медицинска система, която погубва годишно над 700 родени и неродени деца. По този печален показател сме втори в ЕС-след Румъния.
Публикувам проекта за Петиция до министъра на здравеопазването, която ми беше изпратена от инициаторите на митинга. Нека да подкрепим хуманната кауза на младото поколение българи, които правят отчаян опит да защитят най-свещеноточовешко право-правото на живот!

* * *

Предложения към Министър Константинов

1. Създаване на електронно здравно досие на пациента, задължително за попълване от всички лекари при всеки преглед и изследване с нива на достъп, без право на редактиране. Т.нар. електронна здравна карта.
2. Създаване на електронен регистър за мониторинг на бременност и раждане с възможности за т...елемедицина (онлайн консултации). Анализ на статистиката и силно активиране на превенцията.
3. Рейтингуване на болници ( в т.ч. и частни кабинети и клиники) според качеството на предлаганите услуги, инициирано от национално представени пациентски организации. Сертифициране и периодична атестация на лекарите. Добри резултати-добри заплати.
4. Коренна промяна на съществуващата система на съдебно- медицинска експертиза. Регистър на медицински инциденти, описване на лекарските грешки. Създаване на независима институция, която в момента не е ИАМО, или нейното изместване от МЗ, включване в състава и на прокурори и независими експерти. ДАНС, Специалната прокуратура, Министерски съвет са едни от вариантите.
5. Премахване на монопола на БЛС и НЗОК чрез създаване на лекарска камара с незадължително членство не само от лекари и чрез частни здравно-осигурителни фондове, които да са на принципа на застраховането. Да има твърда осигурителна вноска (някакъв минимум), която да гарантира на всички граждани на Р България качество и достъпност до медицинска помощ, в т.ч. и за раждане.
6. Промяна на начина на избор и такси за екип, да бъде реален и съзнателен от който пожелае. Да се гарантира в закона равното качество на медицинско обслужване без значение избор или не! Да се инкриминира изнудването за такъв „избор”, с особени тежки последствия при родилки! Грижата за бременните и родилките е върховен приоритет на държавата и е гарантирана от Конституцията!
7. Възстановяване на обществения фонд за социално слаби граждани, да се разшири достъпа до него, за да се гарантира правото на медицинско обслужване и на здравно неосигурени.
8. Създаване на гаранционен фонд за обезщетения на увредени пациенти и адекватни застраховки професионална отговорност на лекарите.

Tези коригирани предложения бих искал да оформим като подписка за министър Константинов.