"Хубава си моя горо!" Напразни очаквания на защитниците на българската гора /Отворено писмо/

Публикувам Отворено писмо на браншовите организации от горския сектор до медиите във връзка с най-новите решения на правителството -във вреда на българската природа и горския бизнес.Опитът, вкл. и моят, като бивш депутат ме е убедил, че обичайният път при подобни скандални актове-апелиране пред държавните институции, не работи. "Гарван гарвану око не вади";още повече, когато става дума за привилегии и скрити държавни помощи за приближени олигарси в размер на стотици милиони левове.
Медиите може и да обърнат внимание, но и техни собственици са в кръга на "гарваните". Остават гражданските акции и алармирането на ЕК!

* * *

Уважаеми представители на свободните български медии,

Изключително сме разочаровани от действията на правителството и лично на Премиера, който вече на ДВА пъти не благоволява да прочете наши декларации и
жалби.

Браншовите организации от горския сектор сме единодушни и сега, но вече сме решени с цената на всичко, да пресечем гаврата над българския горски сектор и над горските предприемачи.

Днес (6.12.2011г) е приета и публикувана "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях" . Тя е противозаконна, защото е приета в нарушение на чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и ние ще я обжалваме пред ВАС.

За пореден път Министър Найденов доказа, че за него горския сектор започва и завършва с ловната фауна, а единствените му представители с които контактуваса някои избрани и щедри, концесионери на ловни полета. Същите прекроиха Наредбата за възлагане (тя е готова и предадена в ИАГ/МЗХ от м. юни) така,
че отглеждането на дивеча от непечелившо по презумпция мероприятие да се превърне в печелившо, но не от лова, а от дърводобива и търговията с дървен материал....

Нашият въпрос към г-н Премиера, след като вече сме се жалвали до него, но без резултат (!) е:
ЗАЩО ДОПУСНАХТЕ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, БЪЛГАРСКАТА ГОРА И ГОРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ДА СТАНАТ ЗАЛОЖНИК НА ШЕПА ЛОВНИ ОЛИГАРСИ, КОИТО ОТКРИТО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЕ ПОДКРЕПЯТ ОТ ДЪРЖАВАТА !

Преди Изборите през 2009 год, ПП ГЕРБ подписа споразумение със
заинтересуваните групи в горския сектор и декларира пред тях, че ще пресече и няма да допуска безобразията в управлението на горския сектор, вършени по време на Тройната коалиция!
А какво виждаме сега? - Още по-уродливи и много по-зле прикрити опити за доразграбване на нашето национално богатство на гърба и за сметка на горските предприемачи, лесовъдската колегия и всички милеещи за гората граждани на Р.България.

Уважаеми дами и господа,

Моля прочетете, коментирайте и задавайте неудобни въпроси и на министъра Найденов, и на г-н Б.Борисов, който не крие близките си взаимоотношения с някои от въпросните ловни концесионери (напр.: Валентин Златев, Емил Димитров и т.н...) добре известни на широката аудитория...

Според възможностите си, направете достояние това наше писмо, освен на цитираните адресати, още и до широкия кръг на вашата аудитория.

Аналогични жалби и действия са предприети и от други организации в сектора,в т.ч. Съюз на лесовъдите в България, Асоциация на ползувателите на дървесина.

При необходимост, сме на разположение за повече информация.

За Коалицията:

Инж. Калин Симеонов: 'office@timberchamber.com';

Инж. Антоний Стефанов: 'office@bulprofor.org'

Инж. Иван Пенков: 'agfb@mail.bg'