ОТВЪД ТЕЛЕВИЗИОННИЯ РЕФЕРЕНДУМ: БАНКЕРИ И КЛИЕНТИ-ЛИХВИ И ЛИХВАРСТВО /Проф. Кръстьо Петков/

Участието в телевизионното предаване "Референдум"/ 23.1.2012 г./, посветено на банките, техните клиенти и лихвите по кредитите, беше сериозно предизвикателство за мен. Убедих се, че същото изпитваха и участниците в дебата- от нашия отбор /съставен ад хок/, защитаващ интересите на гражданите и бизнеса и от "противниковия" отбор, застъпник на банковите интереси.

Предаването имаше значителен отзвук. Свидетелства за това са десетките писма от читатели на моя блог, които получих още през нощта /главно от емигранти в чужбина/; от многото телефонни обаждания; от последващите дискусии на живо, в които участвах в дните след предаването.

Друга отличителна черта на телевизионния "Референдум", беше загърбването на емоциите и придържането към фактологията, илюстрираща конфликта :"банкери-клиенти".

Накрая, но не по значение, идват реакциите на овластени политици и представителни организации по казуса " Банкери и клиенти". Случайно или не, те се появиха два дни след приключването на "Референдум-а".

Както съобщи в. "Сега" /25.1.2012 г./:
- БСК обяви на пресконференция и изпрати на министъра на финансите Симеон Дянков цял пакет от предложения за законови промени, целящи да създадат пазарна/конкурентна среда за работата на банките- премахване на двойните стандарти при таксуването, регламентиране на правото на клиента да прекрати кредита си, премахване на "неясната практика" за определяне на лихвения процент, прозрачност за тарифите за банкови и услуги и други;
- КЗК е поискала информация от всички банки и клонове на чуждестранни финансови институции в България за начина, по който определят тарифите; възможно е комисията да открие производство за нарушение на правилата на конкуренцията;
- лидерът на СДС Мартин Димитров е подал сигнал до КЗК заради двойния стандарт при определяне на таксите за банкови услуги;

Хубави предложения, но закъснели: някои с 3, други с 5 години. А инициативата на г-н Димитров е направо изненада за запознатите с материята, защото тъкмо той /заедно със сегашния председател на КФК Стоян Мавродиев, лобираше в полза на банките при скандалните поправки в законовата регулация за кредитите. Вероятно активността му се дължи на гузна съвест, или че гражданите и бизнесът сами ще накарат парламента да коригира със закъснение едно лобистко решение, взето в тяхна вреда.

Надявам се, че с това се слага началото на един широк публичен диалог, който ще се води с аргументи и в атмосфера на взаимно уважение и равнопоставеност на спорещите страни и техните застъпници. От такъв продуктивен диалог се нуждаят както банковите институции в България / доминирани от чуждестранни собственици/, така и банковата клиентела, която научава първите си уроци по финансово образование /прилагайки метода "Learning by doing" в тежки кризисни времена.

Предаването "Референдум" и последвалите го събития ме мотивираха да продължа експертно-аналитичната работа по темата за банковите кредити и лихви.Но - прибавяйки допълнителни акценти и ползвайки нови инструменти в професионалния дебат. Наемам се периодично да информирам заинтересованите читатели на блога за развитието на новите граждански инициативи.

Започвам от днес!

* * *

Какво предстои?

1. ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛИТЕ НА БЛОГА

Досега съм се въздържал от поддържане на онлайн форум, защото исках публикуваните аналитични статии, обзори и информационни материали да бъдат повод за един специализиран, професионален обмен на мнения и позиции с читателите на блога.Отговарял съм на писма и съм помествал мнения, само ако авторите се легитимират; и същевременно съм уважавал желанието на моите кореспонденти да не съобщавам имената им пред читателската аудитория.

По темата за банките и техните клиенти ще разширя интерактивния елемент в списването на блога, спазвайки критериите за професионализъм и конфиденциалност /ако такава е поискана изрично от авторите на коментари/.

Започвам без отлагане: към настоящата рубрика прибавям няколко писма, породени от дискусията в "Референдум". Някои някои от тях имат характер на сигнали за банкови измами и неетично отношение към клиентите. Тях препращам към адвокатски кантори, специализирали се във воденето на съдебни дела за защита на измамени потребители.

2. ИНИЦИАТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКА САМООТБРАНА

След поредица от граждански акции и експертни форуми за защита на интересите на домакинствата и бизнеса, ощетени от българското лобистко законодателство и порочни банкови практики, предстоят нови инициативи :

- сдружаване на ощетените клиенти за самозащита и промени в законодателството;
- стартиране на интернет-базирано движение "ЗАЩИТИ СЕ!", предназначено за участници в социалните мрежи.

Моята роля като експерт-консултант ще бъде свързана главно с второто направление на гражданския активизъм.В най-скоро време инициативната група на Интернет-движението "ЗАЩИТИ СЕ!" ще оповести свой план за действие. Ръководител , лице и говорител на движението ще е адвокат Веска Волева, която стана популярна публична фигура след спечеленото дело срещу банка и успешното и участие в медийни дебати с банкови застъпници.

3. НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ: "ДОЛУ ЧЛЕН 417" - НА Г П К!

Това е мотото на гражданската кампания, инициирана от Движението "ЗАЩИТИ СЕ!". Адвокат Веска Волева и нейният екип, застъпници на гражданската кауза и ощетени банкови клиенти предприемат акция за промяна на скандалния член 417 от Гражданския процесуален кодекс, приет през 2007 г.

Новата уредба на ГПК , прокарана през мандата на тройната коалиция /БСП, ДПС, НДСВ/ поставя банките в привилегирована позиция, когато се налага да събират вземания от неизправни клиенти /едностранно обявени за такива от самите банки/. Банките де юре са изравнени по права с държавата и общините /а уж са търговски дружества и следва да работят по правилата на пазара!/; клиентите де факто са обезправени и подложени на извънсъдебен произвол, който на практика ги разорява като домакинства и фирми.

Подробни аргументи и информация за стартиране на национална подписка "ДОЛУ ЧЛ. 419 !" - НА Г П К ще бъдат оповестени до края на февруари 2012 г. от инициаторите.