КАК СЕ ИЗДЪРЖАТ БАНКИТЕ? /Кольо Парамов/

* * *

От бележките на Кольо Парамов
Февруари 13th, 2012
www.ZhivkoZhelev.com

БНБ и която и да е централна банка по време на валутен борд, действува само като статистическа служба. Спокойствието е пълно, публично, но за мен това е твърде привидно. Когато стопанството работи, БНБ няма проблеми.

Но сега всеки ден ще започва с по-голямо напрежение, а управителния съвет няма никакви инструменти в ръцете си . За огромно съжаление, ще действуват само като наблюдатели.

Каква е статистиката от БНБ?

Към края на 10.2011г общи оборот на цялата банкова система в България се равнява на 76, 067 милиарда лева. Нашата банкова система се издържа главно от такси и комисионни , за предоставени услуги на търговци и физически лица. От 01.2011г до края на 10.2011г за десет месеца българската банкова система е заработила от горната дейност цели 720 милиона лева .

За заплати и отчисления на системата са платени 603.45 милиона лева . Аз не знам друга банкова система в развитите държави, която да се издържа за заплати само от такси и комисионни.
Останалите административни разходи за издръжка на българските трезори са за още 700 милиона лева или общо 1.419 милиарда лева.
За платени лихви на набрани депозити от граждани е използувана сума от 1. 023 милиарда лева . Ако към нея добавим и лихвите за депозити на фирмите , сумата нараства общо до 1.789 милиарда лева .

Но приходите от лихви по кредитите за 10-те месеца на 2011-та са 4.194 милиарда лева. Те превишават повече от два пъти разходите по лихви за депозитите .

Високите лихви по депозитите принуждават банките да се презастраховат и увеличават почти двойно лихвите по кредитите, а това изцяло блокира българската икономика .
Нашето стопанство при условията на гарантиран борд и лихви от 8.75%-10-12% се превръща в невъзможна среда за бизнеса и физическите лица. Това е едно поетапно самозатваряне и блокиране размаха на предприемачите. И тъй като при тях рискът е неориентиран , а опита малък, доста ще се затруднят, а банките ще загубят значителни суми заради фалити.

Само за месец октомври има обезценка на кредити за 117 милиона лева, а за 10-те месеца на 2011 година сумата е огромна – 1.069 милиарда лева.
Нетната печалба на банките ще продължи да пада , фалитите ще се увеличават, а стопанството като цяло трябва да се подготви да понесе сериозни удари от взаимната задлъжнялост.

Държа да отбележа , че от горните числа могат да се направят много изводи. Това не са “финансови фантасмагории на Кольо Парамов” както обича да казва журналиста от вестник „Сега” г-н Петьо Цеков, а много сериозни предупреждения за българската икономика, която се е насочила към дълбока рецесия още от юни 2009 година.

Очертаващата се сложна финансова перспектива беше ясна още преди 36-40 месеца, но сега е на прага ни.
Така ,че кой как ме упреква за трактовките ми по валутния борд не е важно. Важното е , че борда изпълнява своята функция на стабилизиращ и коригиращ фактор. Днес, обаче, той вече не е активизиращ икономически фактор, а без значима външна подкрепа ражда единствено стагнация , безпаричие, недоволство и размирици, границите на които никой не може да предскаже.