Как Мартин Димитров не намали лихвите /Любомир Христов/

lchristoff.wordpress.com
February 18, 2012

* * *

Г-н Димитров не ме интересува. Важното е хората да знаят кой какво прави в Народното събрание. И как, чрез г-н Димитров, клиентите са поставени в поза “партер”. И защо лихвите им няма да паднат.

Народните представители приемат закони и носят отговорност за това, което са предложили, това, което са гласували и това, което са проспали. Мартин Димитров не може да се оправдае дори с проспиване на дефеницията на “референтен лихвен процент” и как тя превръща договора за кредит в инструмент на принуда.

Ето проверимите факти в хронологичен ред:

> 8 май 2010 г. изпращам открито писмо, в което пиша: “Призовавам Ви като Председател… на компетентната Комисия да внесете предложение за нова редакция на т. 6, § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за потребителския кредит (Обн., ДВ, бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 12.05.2010 г.) със следното съдържание….” т.е. дори и да не е забелязъл капана до този момент (човешко е), след 8 май г-н Димитров няма оправдание.

> 13 май 2010 г. Мартин Димитров внася проект за изменение и допълнение на ЗПК, в което се говори за “методология” и как тя ще се публикува. Чука се на вратата “прозрачност”, докато проблемът е “неравнопоставеност”.

> 15 юли 2010 г. поправката “Димитров” е приета с мнозинство в Народното събрание и влиза в сила на 31 август 2010 г. В резултат банките могат да продължат вече законно да правят това, което и по-рано.

>Октомври 2010 г. по данни, събрани от асоциация “Активни потребители” правя анализ на “методологиите” на 18 банки. Няма да ви занимавам с детайлите, те са тук “Кредити ли? Вижте как ви определят лихвата!”

Само ще отбележа, че “методология” е тюрлюгювеч от фактори, в т.ч. и нелихвени – забележете! – нелихвени фактори за определяне на лихвен процент. В “методологиите” се посочва, че накрая референтният лихвен процент се определя всеки месец я от управителния съвет, я от друг комитет на банката. Резултатът от намесата на г-н Димитров е, че и преди и сега лихвите се определят произволно и едностранно от кредитора. Затова и Симеон Дянков излезе с инициатива лихвите у нас да се определят така, както той си изплаща кредита в САЩ.

С влизане в сила на ЗПК нито лихвите бяха намалени, нито банките промениха с нещо практиката си. И методологиите са прозрачни, и лихвите са прозрачни и през прозрачността се вижда как потребителят е напълно защитен от необходимостта да сравнява и избира лихвени проценти и как е напълно свободен да плаща толкова, колкото и когато му каже банката.

Промяната, спонсорирана от Мартин Димитров, постига един важен ефект. И той е, че взелите кредит след влизане в сила на ЗПК не могат да получат защита дори в съда. Защото законът позволява едностранна промяна на лихвата от страна на банката.

Хората, теглили кредит преди 12 май 2010 г. могат да потърсят съдебна защита срещу неравноправни клаузи и го правят. Вече четири банки са осъдени на първа инстанция. Съдът може да благодари на г-н Димитров, че няма да бъде закачан от “новите” клиенти. Те ще бъдат стригани по закон.

P.S. Горният текст е в отговор на

Мартин Димитров*: Любомир Христов лъже
http://www.glasove.com/martin-dimitrov-lyubomir-hristov-luzhe-19355