Строг закон, но закон! /Писмо-коментар от Никола Ников/

* * *

На вниманието на г-н Румен Дечев, активен участник във ФБ.

Уважаеми г-н Дечев,

Запознах се много внимателно с Вашето изложение по повод дискусията Ви с представителка на „Пряка демокрация”, поместено на стената Ви във ФБ, тук.

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002858578230

Още в началото в него се съдържа една неистина, която се лансира и от много „прависти”, такива като проф. Герджиков, в едно телевизионно предаване:

"За никое общество по-страшно от анархията няма. „Законът по-добре лош, но да го има”, казвали още римляните."

Римляните такова нещо не са казвали. Такова нещо казват българските професори по право, като изопачават латинската сентенция. Но понеже всички те са рожба на „тоталитарната правна система”, изопачават и историческите и научните факти, а ако им се противопоставите или ви унищожават, или унищожават фактите и ги заменят с удобни на техния възглед манипулативни внушения.

Доказателство на тезата ми, че „Законът по-добре лош, но да го има” е погрешно твърдение, обслужващо „прависти – некадърници", попаднали в Народното събрание и Държавната власт:
1. Вземаме книгата „Латинско български речник”, съставен от Михаил Войнов и Александър Милев, второ преработено и допълнено издание С приложение латински изрази и сентенции, изд. „Наука и изкуство”, 1977г.;
2. Отваряме на „Латински изрази и сентенции”, стр. 785;
3. Търсим на буквата „D”, стр. 792;
4. Ще запитате: „Защо на буквата „D”?" Защото знам къде да търся и не са ми преподавали право в Софийския университет такива като Петканов, Герджиков, Мингова, Касабова, Пенчев, за да деформират правната ми култура;
5. Поглеждаме последния ред, стр. 795, тринадесетия ред отгоре;
6. Там виждаме написани изрази на латински и български;
7. Ако можем, четем латинския израз;
8. Dura lex, sed lex:
9. На български се произнася: „Дура лекс, сед лекс”;
10. Четем превода на български;
11. „Строг закон, но закон”;
12. Задаваме си въпроса: „Кой е насадил, или се опитва да насади, в българското гражданско съзнание, че лошият закон е по-добър от нямането на никакъв”??
13. Задаваме си следващия въпрос: „Не знаят ли тези, които се опитват да насадят това, думите на Св. Ап. Павел за езичниците (българите в Бактрия, Согдиана и Ариана, от които се е учил Христос) в послание към римляните: „защото, щом езичниците, които нямат закон, по природа вършат законното, те, без да имат закон, сами на себе са закон; че делото на закона е написано в техните сърца, за което тяхната съвест свидетелствува...” (Рим 2; 14-15)”

Уважаеми г-н Дечев,
На нашето общество, както и на всяко общество, е нужен механизъм, който да го движи към разумно и справедливо устройство, а този механизъм може да се констуира и задвижи само ако се отчете силата и политическия опит на универсалния разумен и всестранно просветен интелект.

Св. Иван Рилски е казал в наставленията си към българите:

"Избирайте си наставници и си поставяйте началници, които Бог ви покаже: сиреч мъже, които превъзхождат всички вас по разум и духовно разсъждение."

Уважаеми г-н Дечев,
Ние, българските граждани, трябва да последваме съвета на Св. Иван Рилски, да се обърнем към БОГА (вътрешния си просветен разум!!!) и да открием между себе си онези мъже, които ни превъзхождат «по разум и духовно разсъждение».
Ако не сме способни да осъществим това, по-добре да одим да копаме на село.
За Ваше сведение Ви изпращам последния пост на стената на групата «Граждани за нова национална стратегия», съвсем малко модифициран:

ЕДНО ОБЩЕСТВО СЛЕДВА ДА ИМА ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ СРЕЩУ ПРЕКОМЕРНАТА И НЕОБУЗДАНА ВЛАСТ НА СИМБИОЗАТА МЕЖДУ ПАРТИЙНИЯ АПАРАТ И ФИНАСОВАТА ОЛИГАРХИЯ!!

Но дали този защитен механизъм може да бъде „референдум от 50 000 гласа”, когато не можем да се противопоставим на „купуването” на гласове и управлявания вот??
Необходима е конструкция на АВТОМАТИЧНО задействащи се граждански механизми: Стратегическите политически личности на нацията (авторитетни и граждански активни учени и университетски преподаватели, дейци на културата, изкуството и спорта, журналисти, публицисти, общественици…) подредени по рейтинг, съставен по консенсусно приети обективни критерии, които ЛИЧНОСТИ следва да се чувстват задължени да изказват мнение по всеки злободневен обществено-политически въпрос.

Критично число (квалифицирано мнозинство) от тези стратегически обществено-политически личности следва може да спре всяко държавническо решение, което е в ущърб на народния интерес и на обществото!!!

ТОВА може да се нарече ГРАЖДАНСКИ С Е Н А Т !!

С уважение и пожелания за успех: Никола Ников, администратор на Група във ФБ "Граждани за нова национална стратегия, 11.04.2012г., гр. Русе.