Навлизаме в третата фаза на съпротивата срещу банковите привилегии и измами /Проф. Кръстьо Петков/

Бях в провинцията, когато адвокат Веска Волева ми се обади и каза: имаме чудесна новина-националният Омбудсман Константин Пенчев е сезирал Конституционния съд относно скандалния/лобистки чл. 417 от НПК, ползвайки аргументите на инициаторите на различни граждански организации за самозащита и законодателна инициатива.

Адвокат Волева, заедно с Душана Здравкова и Явор Джиджев, бяха тези, които от името на многобройните граждани, участвали в подписката, аргументирано отправиха искане пред Омбудсмана да се намеси в публичния спор. Задължен съм да припомня огрfмните лични и професионални усилия в същата посока на д-л Любомир Христов, Богомил Николов и други независимо мислещи българи.

Така битката за защите на гражданските интереси и права срещу банковия произвол, развихрил се в България след поредица от лобистки акции в парламента, навлиза в трета фаза:
Конституционният съд решава!

Първите две фази бяха:
а/ организаране и структуриране на гражданската самоотбрана;
б/ подготовка на законопроект за промени в законовите правила за дейността на банките по отношение на потребителските кредити, такси и др- /т.нар. проект "Дянков" , отлежаващ в чекмеджетата на управляващите вече трети месец/.

Моят апел към активистите на движението "Защити се" е: продължавайте с натиска върху държавните институции, чиято конституционна боля би трябвало да се да налагат върховенството на закона и да отстояват със средствата на закона интересите на гражданите и данъкоплатците.

Желаещите да са запознаят с подробностите на казуса и докуммента, подготвен от националния Омбудсман, може да сторят това, ползвайки следните линкове:

* * *

http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=26849

http://www.ombudsman.bg/news/