Бюджетните политики и БСП: странен , но полезен спор !

Помествам в блога две статии на проф. Иван Ангелов, посветени на бюджетната политика на БСП. Още първата статия предизвика остра реакция от страна на Георги Пирински, икономист и зам. председател на НС, дългогодишен член на ръководството на БСП.

Не предлагам коментар на тезите, застъпени от двамата автори.
Смятам, че спорът е полезен, макар и закъснял. Такъв сблъсък на експертни мнения беше необходим в началото на управлението на тройната коалиция, когато социалистите приложиха няколко типично десни фискални решения, облагодетелстващи богатите слоеве и банковите институции в България. Имам предвид въвеждането на плосък данък върху доходите на физическите лица, без минимален осигурителен доход; промените в закона за потребителските кредити; промените в ГПК /чл. 417, ал.2 / и др.

По останалите спорни въпроси-за фискалния резерв, бюджетния дефицит, външния дълг - оставям читателите на блога сами да преценят коя от застъпените позиции е по-правилна.

Становището и аргументите на Георги Пирински може да се проследят на страниците на в. "Дума"
/Проф. Кр. Петков/