Няма държава с толкова ненормални доходи / Проф. Боян Дуранкев/

Интервю във в. Галерия , 24 април 2013, сряда

Проф . Боян Дуранкев е икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране. Завършил а социално-икономическо планиране в УНСС, където продължава академичната и научната си кариера. Специализирал е в САЩ и Германия. Преподавател по маркетинг и маркетингови комуникации във водещи университети и колежи, член е на Управителния съвет на Българската асоциация по маркетинг. Той е кандидат за премиер на коалиция „ГОРДА България".

***
- Проф. Дуранкев, защо България е толкова бедна, че дори съседна Гърция, докарана до фалит и принудена да прави строга икономии ни се струва недостижима от гледка точка на стандарта на живот?

- Този въпрос няма един отговор. От една страна, общественото богатство на българските граждани, създадено през годините на „реалния социализъм”, бе експресно приватизирано, като основната част от него се концентрира или безплатно или за жълти стотинки в ръцете на група приближени до бившата власт „предприемачи”. Това бяха спортисти, разузнавачи, деца на партийната номенклатура. От друга страна, дошлата по-късно на власт „десница” се оказа не по-малко хищна и граблива, както и тясно

свързана със силовите групировки на прехода.

Тя „довърши”започнатото от левицата. По всяка вероятност за да се спазват „традициите“, следващите управления на страната я докараха до най-високото ниво на корупция в Европейския съюз, до най-ниските доходи на население - то и до нам-перчещата се политическа класа. Както оказва, преходът от „желязната завеса" завърши под ботуша на „желязната пета”. Когато 23 години си пропадал надолу и само надолу, опасността да останеш задълго в тежка ситуация се засилва от обстоятелството, че желязната завеса я няма и млади, интелигентни и предприемчиви български момчета и момичета предприемат поход на Запад с надежда за по-сигурен живот, по-достойно възнаграждение и по-солидно общество.

С други думи, „опоскването” на общественото богатство, създаването на микрокласа от свръхбогати олигарси и допускането на чужди монополи и картели са най-големите постижения на прехода. Разликата от „първоначалното натрупване” на капитала през XVIII, XIX и XX век, описано в учебниците по икономика, и „първоначалното разграбване на натрупания обществен капитал”, осъществено в България, е чудовищна! Тя е свидетелство за порочно зачатие на капитализма у нас, за безправова държава и корумпирано управление. Странно ли е, че при тази ситуация българинът е беден, отчаян и невярващ на месии? Не, не е. Странно е нещо друго, че Европейският съюз редовно дава оценъчни доклади, в които се твърди, че България притежава „воля за промяна“ и че редовно постига „известни успехи“. Тези оценки странно напомнят сивата писмовна практика на СССР спрямо Народна република България, с извинение.

- Сивата икономика, нереформираната администрация и катастрофиралата съдебна власт са сочени като основни причини за незавидното ни икономическо състояние.

Какво мислите по този въпрос?

- Адът има доста повече кръгове от посочените три. Идейната основа на провалената България е съвременният неолиберализъм, който поставя печалбите над хората, частния бизнес - над наемния труд. Политическата основа на провала са партиите, които разпъват българите или вдясно, или вляво, или ги вкарват в някакъв мистичен център. Икономическата основа на провала е доктрината за „отварянето” на вътрешния пазар за всякакви чужди стоки и чужди капитали, като националният икономически интерес минава на твърде заден план, ако въобще има такъв. Социологическата основа е вярата, че е възможно един обикновен и прост „човек от народа“ да управлява големите неща, „кондукторът да стане ватман“, казано по една друга стара терминология. Но всичко по-горе нямаше да го има, ако навсякъде не се долавяше подозрителното шумолене на банкноти, както и тихи полети към офшорни зони. Корупцията, монтирана навсякъде, дава като странични жертви финансирана икономика, корумпирана администрация и не по-малко корумпирана съдебна власт. Впрочем по какво например се различава един стоматолог, който работи за собствените си по-високи доходи, от един съдия или общински служител, които също работят за собствените си по-високи доходи, при положение че получават ниски заплати. По нищо.

- Какво означава финансирана икономика?

- Всички, които говорят за пари, страдат от едно заболяване – финансизация, както го нарича Нуриел Рубини, университетският преподавател от Ню Йорк, който предсказа финансовата криза. Това е заболяване на тези, които говорят само за заеми, за пари, за разходи, за приходи и за бюджет. Но точно финансизацията води до кризи. Ако не се вижда реалната икономика и някой се опитва да обяснява ситуацията само с разговори за финанси, гарантира задълбочаване на кризата и за следващите поколения.

- Има ли възможност чрез преструктуриране на бюджета и ограничаване на излишни разходи като 100-те милиона за подслушване заплатите в държавния сектор, както и пенсиите да бъдат повишени, или това е илюзия?

- Илюзиите са всъщност други - че няма възможност за повишаване на заплати и пенсии. Преценете сами. Първо, сивият сектор в българската икономика се колебае около 30 на сто. Това са неплатени данъци и осигуровки. Второ, „данък корупция” стига до 20-40 на сто. Това са окрадени приходи от данъци и осигуровки по линия на разходите. Трето- „данък партии” (това, което получават партиите като парични средства и основни фондове за ползване) е много повече, отколкото във времената на Живков. Съберете всичките тези изтичащи средства от джобовете на държавата и ща получите едно увеличение от поне 50 на сто на сегашните пенсии и заплати в публичния сектор. Даже ще останат средства за построяването на трасе за един влак стрела до Брюксел.

-Зададох предишния въпрос, защо­то е абсурдно да мислим, че някой работоспособен и енергичен човек може да бъде мотивиран да работи пълноценно за 400-700 лева месечна заплата. Как виждате решаването на този проблем?

-Поставяте пръст директно в демо­графската рана. „Нормалните доходи“ по принцип трябва да осигуряват хра­на на трапезата на главата на семей­ството, да гарантират изплащането на жилището за 8-10 години, да стигат за нова кола и телевизори, да позволяват натрупване.

И понеже в България доходите са не­нормални, българските момчета и моми­чета поемат с цървули на Запад. Наблю­даваме и „смърт на раждаемостта“ сред семействата от средната класа - гръбна­ка на обществото. Именно по тази при­чина настояваме за „шокова терапия“ по линия на доходите.

Минималната заплата трябва да се удвои и утрои, а средната заплата да достигне 2/3 от средната европейска. Иначе България ще се превърне пове­че в географско понятие, означаващо мизерстваща страна със силно заста­ряло население.

-Как бихте описали вашата коали­ция „ГОРДА България“? Защо хора­та трябва да гласуват за вас, а не за останалите 70 партии, които участват в изборите?

-Политическият пазар изглежда пренаситен, но всъщност не е. Той е изпъл­нен с познати до втръсване физионо­мии отпреди и от началото на прехода, поднасящи претоплени и неубедителни стари идеи и криещи силни користни интереси.

Отсъства само лично „Величеството“, но не и сенките му. Оказион за овехтели идеи от XVIII век. Битак на мумифици­рани политически дейци. Легитимирани крадци на обща собственост.

„ГОРДА България“ завърта кормилото на историята в посока XXI век, в духа на идеите на Обама и Оланд, но бази­райки се върху мъдрото завещание на дедите ни: „Съединението прави силата“!

Съединение в духа на добрите евро­пейски и български традиции, обедине­ни в знаменитите „три С“: Свобода, но също така Справедливост и Солидар­ност (последните две ни липсваха през тези години)!

Това са нашите цели.