“Голямата победа над банките”… е съвсем скромна /Любомир Христов/

Posted: August 9, 2013 | Author: Lubomir Christoff, ChFC |

С решение от 30.07.2013 г. “Русенският районен съд постанови, че клауза в договор за кредит, даващ право на банка по свое усмотрение да увеличава лихвения процент, е неравноправна и я обяви за нищожна.” Банката е Пощенска.

Какво означава това на практика? Нищожната клауза – все едно, че никога не е фигурирала в договора. И всяко покачване (или ненамаляване) на лихвата по тази клауза е невалидно. Банката ще трябва да върне надвзетите пари, ако решението на съда бъде потвърдено и на горните инстнации.

Добър приятел нарече това решение “Голяма победа над банките”. Всъщност за “банките”, това е като да ги ухапе комар. Неприятно, но без значение.

Защо?

По две причини:

Първата, че каквото и да е решението на съда, то важи само и единствено за конкретния кредитополучател. Ще му върнат 5 000 лв., събрани без основание. От къде? От 5-те млн. лв. събрани без основание от други 1 000 клиенти, които покорно плащат по невалидни, пардон, нищожни клаузи в договорите си. Едно на друго, за банката остават откраднатите (защото са събрани без знанието и съгласието на клиента) 4 995 000 лв. Комар я ухапал.

Ако този пример не Ви убеждава, съобразете, че самата Пощенска вече е осъдена 10 пъти, а Уникредит Булбанк – 11 пъти – за същото произволно и едностранно вдигане на лихвата. И продължават – да си събират останалите 4 и кусур милиона.

Специално Уникредит, отбелязва в Годишния си доклад до акционерите, че банката е е заделила 12 млн. лв. провизии по нерешени съдебни дела. Какво означава това? Че ако 2 000 клиенти на банката успеят да я осъдят за по 5 000 лв. всеки, тя ще си извади 10 млн. лв., ще плати 2 млн. на адвокати и ще… си свирка и стриже останалите си покорни овце, пардон, удовлетворени клиенти.

Какво следва за остриганите клиенти?

Ако наистина желаете да съобщите на банките, ако обичат моля, да не повишават произволно, по свое усмотрение и едностранно лихвите по кредити, трябва да заведете КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ срещу всяка банка по отделно. Достатъчни са 3-4 души, за да го направят.

Първо, вече има съдебна практика и убедителни мотиви защо едностранната промяна на лихви се прави по неравноправни и затова нищожни клаузи.

Второ, евентуален благоприятен изход от колективния иск ще се отнася до ВСИЧКИ клиенти на банката с аналогични общи условия по договорите – и тези които ги е страх и тези, които нямат пари за съдебни разноски и тези, които нехаят.

Трето, ако бъде загубен колективният иск, винаги има съдилища в Европа.

Как би изглеждала сметката на Уникредит Булбанк при това положение? Банката се хвали, че има над 1 млн. клиенти. Нека приемем – условно – че кредитополучателите й са само 200 хил. души. 200 хил. остригани овце по 5 000 лв. на калпак, прави 1 млрд. лв. 1 000 000 000.00 лв. Това е малко по-сериозно от комар. Като види, че не може да печели от кражби, банката може и да реши да престане да краде клиентите си. Другите – също.

Та, използвайте КОЛЕКТИВНИЯ ИСК, докато не е изтекъл давностния срок.

Втората причина, поради която решението на Русенския съд е като ухапване от комар е, че се отнася до кредит, отпуснат преди м. май 2010 г. За кредити, отпуснати след тази дата никакъв съд не може да ви помогне, защото едностранната, произволна и по усмотрение на банката промяна на лихвите вече е закон. А съдът тълкува и прилага закона. В частност, Закон за потребителския кредит, който узаконява едностранните промени на лихви и по потребителски и по ипотечни кредити. Как? Писал съм на друго място.

До края на м. август, за Ваше улеснение ще сравня “методологиите” на банките за определяне на лихвите, та ще може да видите как точно точно Вашата банка може да променя едностранно, произволно, по свое усмотрение и по закон, лихвите по всички кредити – и ипотечни и потребителски.

Затова, ако искате на банките да бъде отнета възможността в бъдеще да променят едностранно лихвите след подписване на договора за кредит, подпишете ПЕТИЦИЯТА тук: http://www.zashtitise.eu . Почти 400 души вече са го направили.