Вложителите в КТБ сезираха Европейската комисия за абсурдите в КТБ

Вложителите в КТБ сезираха Европейската комисия за абсурдите в КТБ при тоталното ограбване

Материали от сайта "Хроники"

17 Март 2015г.Автор: Люба МАНОЛОВА

***

Из коментара на Люба Манолова, автор и собственик на сайта

Уважаеми читатели,
тук ще прочетете цялата документално доказана истина за случилото се и случващото се в КТБ. Публикувам тези документи, в навечерието на гласуването на промени в Закона, за да бъде улеснено доразграбването на КТБ. Нито една медия освен тв7 и news7 не покани засегнатите от поредицата престъпления извършени и извършващите с трезора.

Сайтът "Хроники" вече публикува разговори и свидетелства на членове на НПО "Ние, гражданите" . Никой не реагира. В парламента бързат да приемат ултимативно предложените експресни промени в законодателството и то след като българският съд отхвърли искания, които противоречат на Закона. Това означава, че винаги, когато държавата поиска, парламентът ще променя удобно на политиците законите, за да вършат някои лица от политиката и съдопроизводството спокойно своите деяния.

Предстои България да бъда поставена под наблюдение за наличие на лоши и недопустими практики във финансово-банковата сфера, но затова почти не се пише или говори в медиите. Пише се и се дават пространни интервюта за усилията на членове на правителството и депутати затвореният трезор да бъде още изпразнен. Още - поне с 1,5 млрд, но ако може и до 3 милиарда!

Трезорът е ликвиден - за това не се пише. По Списък, който се намира на бюрото на министъра на финансите Владислав Горанов, пари все още се плащат. Самата и. д. Банков надзор, Нели Кордовска е изтеглила свои пари от вече затворения трезор и все още е на поста си и никой от Прокуратурата не я търси за обяснения!
Никой не даде да се обнародват и как бяха обезценени активите на банката на стойност над 4 милиарда от така наречените одитори, крият се документи и начина на обезценката, както и поводът за тази обезценка. Те са строго пазена тайна.

***

Документ за внасянето на Доклада до представителството на Европейската комисия

Ето придружителното писмо, което се публикува за първи път в печата:

***

На вниманието на: /To the attention of:

ГЕНЕРАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

- „Икономически и финансови въпроси " ECFIN H.3

Head of Unit : Mr Joost KUHLMANN joost.kuhlmann@ec.europa.euАдресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Desk-officer Bulgaria: Mr Cvetan KYULANOV

Desk-officer Bulgaria: Mr Ventsislav PETROV ventsislav.petrov@ec.europa.euАдресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП"

- „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капитталовите пазари"

- "Правосъдие и потребители"

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В СОФИЯ

Г-н Огнян ЗЛАТЕВ com-rep-sof@ec.europa.euАдресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Ref. Commission Staff Working Document Country Report Bulgaria 2015 (COM /2015/85final); 26.02.2015 ECFINH.3 Mission inBulgaria -March 17, 2015

Отн.Поставянето на България под специално наблюдение от страна на ЕК във връзка с увеличаването на макроикономическите дисбаланси и финансовата нестабилност

Неправителствена организация „Ние, Гражданите", представлявано от Вера Ахундова, Председател, адрес: гр. София, бул. „Витоша" № 68 тел. за контакт: 0888 416 770

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В периода от 20.06.2014 г., когато четвъртата по големина системна българска банка

Корпоративна търговска банка /КТБ/ бе поставена под специален надзор, до настоящия момент към Вас са се обръщали с писма и жалби множество ощетени български и чуждестранни физически и юридически лица. Неправителствената организация „Ние, гражданите", която с анализи и документи вече за трети път се обръща към Вас по казуса „КТБ", представлява и защитава правата и интересите на големи обществени групи, каквато понастоящем е групата на ощетените вложители, драстично нарушени от действията, бездействието и неспазването на законите от страна на държавните органи.

Членовете ни не само са пострадали от затварянето на Копроративна търговска банка, не само са загубили личните и фирмените си средства като вложители в банката, не само са претърпели значителни морални и материални щети от забавянето на изплащането на минималните гарантирани влогове, но са лишени от правото си на правосъдие.

В контекста на основния акцент, който поставяте при предстоящото специално наблюдение на България, а именно наличието на лоши и недопустими практики във финансово-банковата сфера, бихме желали да привлечем вниманието Ви върху следните въпроси:

- незаконните действия и намеси на държавните органи - БНБ, правителството, парламента, при развитието на цялостния казус КТБ;

- ненадеждността, манипулирането и пълното изкривяване на официалната информация, която българското общество и Европейската комисия, получават от официалните български институции върху цялостното финансово-икономическо състояние на страната и, в частност, за състоянието на КТБ преди процедурата по специален надзор, по време на прилагането й, оценката на активите и пасивите на банката и т.н., които дирижирано водят до неправилни изводи, констатации и решения както на институционално равнище в България, така и в бъдеще ще повлияят на равнище ЕК решенията на комисията относно мониторинга върху страната;

- пълния отказ до настоящия момент от право на защита и правосъдие за хиляди български и чуждестранни граждани - вложители, поради непризнаване на правен интерес, въпреки релевантни решения по аналогични казуси на европейски съдилища;

- непрозрачност относно състоянието на активите на банката, корупционните практики, случаите на конфликт на интереси, ад хок приеманите законодателни решения, извършваните тайни банкови операции, инкриминирането на хиляди невинни вложители и служители на банката;

- особената роля на българските банки като икономически агент в България, позволила съз законови средства нарушаването на закона за защита от дискриминация и закона за защита на конкуренцията.

По тези въпроси сме сезирали всички български институции /Народно събрание, Главна прокуратура, КЗК, Омбудсмана на България и др./, но досега не е последвало никакво действие от тяхна страна за изясняване на случаите, посочени в нашите доклади и сигнали. Два от анализите ни бяха изпратени до ЕК, последният е с дата 02.02.2015 г.

Във връзка с горепосочените причини, поради факта, че представляваме голяма група от ощетени и онеправдани граждани и фирми, а също така и поради огромния обем на доказателствени материали, които сме събрали, задълбочения макроикономически анализ, който сме предоставили на обществото и експертизата,

която притежаваме, бихме искали на среща с мисията на ЕК в България да обсъдим повдигнатите въпроси и лично да ви връчим доказателствата по тях, които са в обем, който не ни позволява напълно да ги прикачим към настоящото писмо.

Оставаме на разположение и очакваме да се срещнем с вас в рамките на визитата ви в България.

С уважение

Съпредседатели:

Д-р ик. н. Вера Ахундова Даниел К. Божилов

----------

Виж пълния текст на писмото в прикачения файл

AttachmentSize
PDF icon Facts_on_KTB_bank.pdf283.29 KB