Стопанска академия удостои с почетното звание «Доктор Хонорис кауза» проф. дфн Кръстьо Петков

На 26 март Стопанска академия «Димитър Ценов» удостои с почетното звание «Доктор Хонорис кауза» проф. дфн Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза на икономистите в България.

проф. Кръстьо Петков

По време на официална церемония в Свищовското висше училище, ректорът проф. д-р Величко Адамов връчи почетните символи за званието «Доктор Хонорис кауза» – дипломи в рамка, медал и специален плакет на проф. Петков. По традиция, в чест на новия почетен доктор, Първи български хор изпълни «Многая лета». 23.03.2015 г.

проф. Кръстьо Петков

Проф. Кръстьо Петков благодари на академичната общност в Свищов за оказаните му «висока чест и признание» чрез удостояването му със званието «Доктор Хонорис кауза» на Стопанска академия. Академичното слово, което новият почетен доктор изнесе, бе на тема «Моите учители и партньори в науката и политиката (Седем истории с продължение)».

проф. Кръстьо Петков

Официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия. Проф. Петков посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище.

Стопанска академия «Димитър Ценов»