Неравенството в доходите спъва растежа /Коментари/

проф. Кръстьо Петков

Последната (засега) в поредицата икономически новини беше произведена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Нейният анализ категорично доказва, че прекаленото неравенство в доходите и разширяващата се пропаст между бедни и богати са не само неприемливи, но и контрапродуктивни по отношение на икономическия растеж. По-долу помествам информацията за въпросния анализ, публикувана в Блиц.бг (22.5.2015 г.)

Това, което липсва в съобщението на новинарската агенция, са препоръките в доклада на ОИСР. Те са главно две: преразпределение на доходите чрез хармонизация на данъчните модели и усъвършенстване на прогресивната система; специални мерки за намаляване на различията в заплащането по признака социален пол Виж. подробности в информацията на Дойче Веле:

Deutsche Welle - Thursday, May 21, 2015

http://a.msn.com/r/2/BBk4ZkG?a=1&m=EN-

Въпросът е: след като всечки международни финансови организации и аналитични центрове в света идентифицираха икономическия риск от прекомерното неравенство в доходите и предложиха мерки за коригиране на политиката на строги финансови ограничения (т.нар. остерити), ще последва ли реакция от страна на политическите елити?

/Проф. Кр. Петков/

***
БЛИЦ.Бг

Разривът между бедни и богати най-голям за последните 30 години
Най-заможните печелят 10 пъти повече от най-ощетените

***
Разликата в заплащането между богатите и бедните в най-развитите икономики на света достигна рекордни нива, сочат резултатите от проучване. В повечето от 34-те страни разликата в доходите е на най-високото си ниво от три десетилетия насам, като най-богатите 10% от населението печелят 9.6 пъти повече от 10-те най-бедни процента.

През 80-те годин

и на миналия век съотношението бе 7 към 1, се казва в доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Неравенството сред страните-членки е най-силно изразено в Чили, Мексико, Турция, САЩ и Израел.

Средностатистическият доход на 10-те процента на върха в САЩ е 19 пъти по-голям от доходите на 10-те процента на дъното през 2013 година – това е два пъти повече от средното за Организацията. Преди 30 години най-богатите са печелили само 11 пъти повече от най-бедните в САЩ, се отбелязва в доклада. Най-малка е разликата в Дания, Словения, Словакия и Норвегия.

Разликата в доходите сред страните-членки на Организацията е още по-голяма. Например през 2012 година най-богатитя 1% е бил собственик на 18% от богатството на домакинствата, докато долните 40% са контролирали само 3%.

„Достигнали сме повратна точка. Неравенството в страните от ОИСР е най-високото откакто се води статистика. Големите разлики вредят на перспективите за растеж, затова са налице както икономически, така и социални аргументи пред правителствата, за да адресират тези проблеми. Ако неравенството не бъде адресирано, правителствата ще поставят под риск социалната структура на своите страни и ще навредят на икономическия растеж в дългосрочна перспектива”, каза генералният секретар на Организацията Ангел Гурия.

Според изследването на ОИСР, увеличаването на неравенството между 1985 и 2005 година в 19 страни-членки е намалило с 4.7 пункта кумулативния растеж между 1990 и 2010 година. Увеличаването на договорите за почасова работа и временна заетост, както и свободната практика, са важни двигатели за увеличаването на неравенството, като половината от всичките работни места, създадени в ОИСР между 1995 и 2013 година спадат към тези категории.