Властта на хората

TopDocumentaryFilms.com

Пътят към енергийната независимост на местните общности

Предлагам на читателите на блога  кратък встъпителен коментар и документален филм, посветени на зараждащото се гражданско движение за енергийна независимост. Информацията е взета от сайта "Other News".

Документалният филм може да се види на следния линк:

http://topdocumentaryfilms.com/power-people/

* * *

В Холандия обикновени граждани  поемат отговорността за генериране на собствени източници на енергия чрез монтиране на слънчеви панели и вятърни турбини. Тази практика се превърна в широко разпространено движение и застраши жизнеспособността на традиционните енергийни компании в региона. Както е показано в документалния филм "Властта на хората", това явление е променило зависимостта на населението от корпоративни структури, ориентирани към печалбата, като е укрепило неговия (на населението) капацитет за самодостатъчност. Може ли да се направи възможно подобно движение в други сфери на всекидневно съществуване като здравеопазване?

Когато съседите си сътрудничат, за да споделят разходите за алтернативни методи на енергия, както това е направено на холандския остров Самсо, цялата общност  се възползва. Така се пести, заобикаляйки енергийните компании и се печели от излишната енергия, която се генерира. В допълнение, филмът твърди, че зелените енергийни цени се очаква да останат непроменени, докато традиционните енергийни разходи продължават да растат с всяко изминало десетилетие. Практиката също има значително по-широки последици за региона като цяло; това означава допълнителни икономии от добавките към цените на стоките и услугите, които обичайно се надуват заради нарастващите разходи за петрол и гориво.

Случващото се в Холандия превъзмогва обичайната икономика. Ставайки  доставчици (на енергия) за себе си,  потребителите се обединяват исе превръщат в сплотена общност; общност, чиито единен глас показва какво означава да живееш в едно наистина демократично общество. Заедно, те (гражданите) изнамират начин да заобиколят големите корпорации, чрез изработване на изцяло ново енергийно независимо бъдеще, основано на  собствените им решения.

Както се доказва във филма,  просто е въпрос на време, преди устойчивата енергийна революция в Самсо да започне да се прилага в целия свят. След като потребителите видят възможността да станат енергийно независими, те най-вероятно ще се чувстват вдъхновени да продължат тенденцията в други области на живота си.