Как да се защитят гражданите от банкови и финансови измами?

проф. Кръстьо Петков

Пресконференция на правозащитници

Пресконференцията, посветена на банковите и финансови измами, се състоя на 11 септември в БТА. С нея се слага началото на нов  етап в кампанията за защита на измамените клиенти при предоставяне на банкови и небанкови/бързи кредити. Група граждански и правозащитни организаци обединяват усилията си, за да принудят българските и европейските институции да реагират на хилядите сигнали за нарушения на правата на кредитополучателите, които се извършват под закрилата на закона - специално чл. 417 от ГПК. Пресконференциите ще продължат през октомври и до края на годината в големите градове на България. Следващата е в Пловдив.

Тук помествам:

1. Съобщение за проведената пресконференция;

2. Линк към видеозаписа на част от изказванията, направен от БТА;

3. Отворено писмо до еврокомисаря Вера Юрова;

 ***

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Национално експертно сдружение „ГЛАС“

Асоциация „Активни потребители“

Български съюз за директна демокрация

Сдружение „ Защита на правата на кредитополучателите“

Център за европейска интеграция на България и защита на правата на човека

***

Организираха пресконференция на тема:

 „Как да се защитят гражданите от банкови и финансови измами?“

Пресконференцията  състоя на 11 септември от 13 до 14,00 в БТА

***

Пред медиите и други участници в пресконференция бяха коментирани следните теми:

Докъде стигна проучването от ЕК на жалбата от Гражданско движение „Д.Н.Е.С“ ?

Жалбата е срещу действията на банки, частни съдии изпълнители и други облагодетелствани лица , използващи чл. 417 от ГПК като „юридическо“ основание за нарушаване на основни човешки права, които са обект на правна защита в ЕС?

Говорител: адв. Десислава Филипова

 

Защо не проработи поправката „Кадиев“?

Представяне на ново изследванена Асоциация „Активни потребители“ за злоупотреби при предоставяне на кредити от небанкови финансови институции- коментира доц. Богомил Николов, председател на Асоциация „Активни потребители“

 

Съдебен казус: спечелено дело срещу банка за измама на клиент, получил ипотечен кредит в швейцарски франкове.

Коментира: адвокат Веска Волева

 

На пресконференцията беше представено и Отворено писмо от група български правозащитници до Европейската комисия за нарушенията на директивина ЕС в България, чрез ползване на разпоредбите на чл. 417 от ГПК.

 

***

 

Линк към видеозапис на БТА от пресконференцията

https://www.youtube.com/watch?v=F2iY0tGPH34

 

***

 

OPEN LETTER

 

TO

MRS VERA JOUROVA

MEMBER OF THE EU COMMISSION

DIRECTORATE GENERAL

JUSTICE, CONSUMERS AND GENDER EQUALITY

 

 

Regarding: Complaint registered under your reference number CHAP /2014/00684

 

Dear Ms Jourova,

 

We would like to bring your attention to the fact that on behalf of the Bulgarian citizens and the civil movement „DNES” (NGO) we have lodged with the EU Commission a complaint registered under your ref. CHAP /2014/00684.

 

In the complaint, we refer to the existence of some judicial procedures – the payment order and the enforcement rules which impair the protection sought by the Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts. Contrary to the abovementioned Directive and the mandatory interpretation of it made in the preliminary rulings of the European Court of Justice, the Bulgarian legislation does not allow the court which issue an order for immediate of  payment to assess ex officio during the proceedings whether terms in the contract underlying the claim  is unfair. Furthermore, Bulgarian Code of Civil Procedure does not set forth the right to claim the the staying of the enforcement the mandatory interpretation made in Case C-432/05 and Case C-415/11).

 

We were notified with your letter dated 28 July 2015 that the EU Commission services intend as soon as barrister Desislava Filipova agree to the disclosure to the Bulgarian authorities of her identity and the full content of the complaint to contact the Bulgarian authorities on the specific problem of the compatibility of the Bulgarian payment order and enforcement procedures with Directive 93/13/EEC.

 

With letter dated 4 August 2015 the barrister Desislava Filipova has required information on the part of the EU Commission whether the Commission intend to address to Bulgaria a letter of formal notice or the Commission is still making preliminary researches on the issues raised in the complaint. This is a matter of great importance for many Bulgarian citizens and bank clients, Bulgarian citizens and victims of the above mentioned legislation. Their hope is the rapid actions undertaken by the EU Commission.  

 

For this reason, we strongly stay behind all is stated in the complaint regestered under your reference number CHAP /2014/00684. We insist that the EU Commission inform us if its intentions are to address a letter of formal notice to the Bulgarian state and that it steps up its activities under Art. 258 of the Treaty on the functioning of the EU.

 

Finally, we have the pleasure to invite you personally to visit Bulgaria and meet for a further discussion with representatives of several civil organizations signed the present letter.

 

Kind regards,

National expert association “GLAS”

Association “Active consumers”

Bulgarian Union for Direct Democracy

Association “Protection of borrowers’ rights”

Center for European Integration and Protection of Himan Rights

Sofia

11/9/2015