БЕЗКЕШОВОТО ОБЩЕСТВО И Е С

Проф. Димитър М. Иванов

ЕВРОПА ТИХО, БЕЗШУМНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪРВИ КЪМ ПРЕМАХВАНЕТО НА КЕШОВИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ

Без ликвидни пари - изцяло в ръцете на банките и правителствата!

Данъчен Идентификационен Номер за всеки гражданин-данъкоплатец в Европа!

***

Имах възможността в редица мои анализи и коментари да обърна сериозно внимание върху „войната” срещу кеша, която настъпателно се води главно в Европа. Не, че няма други, не по-малко важни икономически проблеми, но ми се струва и го казвам отговорно, че „звукът на барабаните” на тази война се засилва и нещата стават все по-тревожни.

Вече почти не минава ден, в който някакъв европейски чиновник или някакъв институт да не се е изказал в полза на предимствата на безкешовото общество.

Официалната европейска бюрокрация вече почти в хор повтаря, че кешът – е нещо много лошо, защото наркотрафикантите, данъчните и други престъпници го използват основно. Вече всички тези трубадури на безкешовото общество са абсолютно съгласни между себе си, че забраната на ликвидните пари ще бъде едно добро дело, тъй като правителствата ще могат тогава да извършват един по-прецизен контрол върху паричната маса и върху данъчните плащания.

Безмисленото повтаряне на по-горната глупост и то без никакъв сериозен, научен дебат; дебат основан на строга методология ми напомня един древен юридически израз, res ipsa loquitur, или преведено „нещото говори за самото себе си”.

В историята на човешката цивилизация, видяли ли сме някога случай, когато едно правителство да действа съзнателно и честно с цел запазването и защитата на индивидуланото богатство по начин по-добър, отколкото един индивид би могъл да защити своето богатство и благосъстояние?

Ако цялото ваше благосъстояние стане дигитално, вие повече няма да имате никакъв контрол върху него. С контролът му ще разполагат банките, финансовите, данъчните и монетарните институции, които ще могат да си решават как да го облагат и доколко; да го блокират временно или за по-дълго; да го конфискуват; да го използват за други цели и т.н. без да имат необходимостта от вашето съгласие, а даже и знание.

Даваме ли си сметка към какъв тип общество се движим и то твърде бързо?

Безкешовото общество ще създаде рискове на множество равнища. Жертвите на едно такова общество без ликвидни, книжни пари – няма да бъдат наркотрафикантите, нито данъчните беглеци, нито терористите. Жертвите ще бъдем всички ние.

Ние ще бъдем задължени да си държим цялото наше нефизическо богатство в електронни, дигитални пари. Нещо по-лошо, тези дигитални пари ще стоят в сметките и в регистрираните файлове на това, което ще бъдат едни тотално дигитални банки. С други думи, 100 % от нашето нефизическо богатство – ще бъде изложено на рисковете на кибератаки постоянно. И това далеч не е единственият риск.

Най-големият риск ще дойде от това, че монетарните институции ще могат още по-лесно и ненаказуемо да нарушават правата си върху контролът и управлението на паричната маса.

Войната срещу кешът е една война срещу финансовата независимост и свобода на действие на отделните хора. Би било една добра стратегия да започнете още отсега да подготвяте вашата защита срещу това, което много скоро ще се случи, преди законотворците да изискат всички ваши лични богатства да бъдат оценени и превърнати в дигитален кеш.

Това, което говоря – не е теория; не е и само едно далечно предупреждение. Хоризонтът на тези решения е само 3-4-5 години.

Въвеждане на Единен Европейски Идентификационен Данъчен Номер за всеки в ЕС

Само преди два-три дни, депутатите от Икономическата и Парична Комисия на Европейския Парламент одобриха специален План за въвеждането на Единен Идентификационен Европейски Данъчен Регистрационен Номер на всеки гражданин на прекрасния и демократичен Европейски Съюз.

Всеки работещ човек в ЕС ще получи такъв номер. Ще бъде „прошнурован, пронумерован и залепен като гербова марка” в данъчната база данни на ЕС. Това постила и пътят за създаване на една единна европейска данъчна система и към федерализацията на ЕС.

Конкретният текст, цитирам комюникето на ЕК, гласи следното:

„Истинската, ясна идентификация на данъкоплатците е същностна за ефективният обмен на информация между данъчните администрации. Създаването на Единен Европейски Идентификационен Регистрационен Номер на Данъкоплатеца (EU TIN) ще бъде най-доброто средство за тази идентификация. Наличието на този номер ще позволи на всяко трето лице, орган или институция бързо, лесно и коректно да идентифицира и да запише ЕUTIN при всяка международна и междугранична транзалкция и плащане и това да служи като една база за ефективно и автоматична обмяна на информация между данъчните администрации на страните-членки”.

Нашето правителство и медии пазят конспиративна тишина за това.

Но, този идентификационен номер е само предверието на въвеждането и на единен европейски данък. Целта на този Единен Европейски Идентификационен Данъчен Регистрационен Номер е да направи обменът на данъчна информация много по-ефикасен, а, контролът върху плащането на данъците още по-прецизен и строг. 
Планът на Икономическата и Парична Комисия на Европейския Парламент иска от Европейската Комисия да инициира създаването на законодателство за преминаването на всеки гражданин на ЕС към такъв Номер.

В Документа, който е предвиден също така да бъде част от един обширен план на ЕК за подготовка на още по-строга Директива срещу Данъчното Укриване, се предлага и въвеждането на минимален корпоративен данък от 15 % върху доходите, получени в чужбина. Както и се предлага забраняването на (и за тези, които умеят да мислят - се спира конкуренцията от страна на отделните страни-членки в ЕС) данък върху корпоративната печалба по-нисък от 15%.

Това е, очевидно поредната стъпка към централизацията на икономическото управление в ръцете на Брюксел; поредната стъпка към една Европейска СуперДържава; поредната стъпка към отнемане на суверенитетът на отделните страни и техните национални парламенти.

Тези действия на Европейския Парламент и на ЕК ще елиминират независимостта и свободата в областта на данъците вътре в Европа и ще дадат в ръцете на Брюксел възможността да контролират и преследват всеки данъкоплатец в ЕС. Не искам даже и да засегна това, което ще се случи със стотиците хиляди безработни в Европа и у нас.

Така, че тази стъпка, подготвяните мерки и законодателство – са поредното доказателство за тоталната война срещу кеша, както и доказателство за скритата, но ясна цел на превръщането на Европа в една силно централизирана супердържава.

Четете и мислете внимателно!

Надявам се, референдумът във Великобритания на 23 юни да даде възможност на мнозинството британци да изкажат своето ясно и категорично мнение срещу този тип Европа и с това да подпомогнат една дълбока и демократична конституционна промяна на целия ЕС.

Димитър М. Иванов, проф. д-р на икономическите науки
Лондон, 1 юни 2016 г.