Българската народна банка не е народна!

Кръстьо Петков

Националният омбудсман застава ясно, открито и аргументирано в защита на интересите на гражданите като сезира Конституционния съд за отмяна на скандалната и противоконституционната алинея втора от чл. 417 от ГПК. С този текст и последната му редакция от 2007 г. се дава право на банката, подобно на държавата и общините, да удостоверява на базата на извлечения от своите счетоводни книжа задълженията на кредитополучателите и второ, сама да започне процедура по санкциониране на "неизправния" (в кавички) кредитополучател.

В тези хиляди случаи беззащитните граждани биват лишавани от имоти, апартаменти, земи. Има десетки случаи на самоубили се хора, хиляди заболели, други заминаха за чужбина.

И вече седма година, пета година от последната поправка, никой от тези, които са избрани да представляват интересите на българските граждани не се сеща да постави този въпрос.

Какво се случи обаче след като омбудсманът г-н Пенчев сезира Конституционния съд. Това е интересна и неочаквано за повечето наблюдатели.

Не друг, а Българската "народна" (в кавички) банка, защото тя не е народна и не е родна, се застъпи за привилегированите банки и банкери, обвинявайки омбудсмана, че прокарва антиконституционни разпоредби, че не познава историите и традициите на банковото дело, че минира по този начин здравината на българската финансова система.

Конституционният съд трябва да се произнесе до м. октомври 2012 г. Ако съдът уважи аргументите на омбудсмана, маса хора, които са били измамени, ограбени, а някои и насилени, ще си потърсят правата.

Ако обаче Конституционният съд (което не искам да вярвам в една правова държава) се подаде на изключително силния натиск, който упражнява извън своите правомощия и извън своите морални и национални задължения БНБ, ръководена от г-н Искров, в България беззаконието, неевропейското банкиране, банковият колониализъм, финансовият геноцид върху българите ще продължи.

Най-напред г-н Искров (управителят на БНБ, бел. на ред), ако е мениджър на място трябва да уволни екипа от юристи, които са му подготвили тази сламка (становището на БНБ до КС, бел. ред). Тя е правно некомпетентна и конституционно несъстоятелна. В нея има открит лобизъм в полза на банките.

Друго писмо, което е подготвено по великолепен начин, с изключително силни правни и финансови аргументи, ги оборва точка по точка. Това писмо тепърва ще шества из България. Аз също го качих на блога си с апела "Чети и предай по-нататък". Около това писмо може да се консолидира защитата на интересите на кредитополучателите, които са били ощетени от банковите измами.

(Можете да се запознаете с писмото на Българския финансов форум в подкрепа на позицията на омбудсмана ТУК)

Какво означава защита на интересите на обществото? Едно общество не е съюз на банки. Едно общество не е тъждествено на това, което се нарича държава, още по-малко на партия и на управляваща партия. Обществото е доброволен съюз на граждани.

Къде е в случая защитата на интересите на гражданите, които са икономически клиенти и банкови агенти? От парите на гражданите живеят банкерите, а не обратното. Банките не раздават пари като изключим откритото лихварство, с което се занимават други институции или нарочно дадените кредити, за да загробят своите клиенти.

Така че това (становището на БНБ) е напълно несъстоятелен аргумент и образно казано Конституционният съд трябва направо да го пусне в кошчето.

Минчо Христов

Тука няма обществен, а корпоративен и дори корупционен интерес от страна на БНБ и това трябва да се каже както на г-н Искров така и на Главния прокурор на Република България, който трябва да проследи становищата на БНБ по ред такива въпроси.

Този закон е писан от бандити!

Кръстьо Петков

Здрави банки при нестабилна финансова ситуация не може да съществуват. При липса на икономически растеж, на производство, на потребление, няма как, банките стават лихварски дружества.

Хората не трябва да се доверяват на правителствената пропаганда, че сме една от четирите страни с най-добри показатели по маахстрихтските критерии, че у нас външният дълг, бюджетният дефицит и процентът на преразпределение чрез бюджета напълно влизат в нормите, които са валидни дори само за държавите, членки на еврозоната.

Статистиките на финансовото министерство и правителството са коректни и такива са числата относно външния дълг - около 16%, бюджетният дефицит под 3% и преразпределението.

Обаче, това не изчерпва всички финансови показатели. По данни на БСК в момента междуфирмените задължения, с изчистени по веригата натрупвания, са 104 милиарда лева. Това означава, че брутният вътрешен продукт на България, който е около 70 милиарда лева е надхвърлен много значително. Като прибавим към това и другите частни задължения, и задълженията на домакинствата, и това, което се дължи навън, агрегатната задлъжнялост в България е над 200 милиарда лева. Около три пъти над брутния вътрешен продукт.

Можем ли да говорим тогава за финансова стабилност?

Минчо Христов

А защо тези цифри не се дават от други сериозни икономисти, например от тези, които шестват из централните медии?

Кръстьо Петков

Това са икономистите от новата икономическа номенклатура. Те са вързани на държавна, банкова или институционална ясла и им се плаща за това да говорят по такъв начин.

Не друг, а Амартия Сен, нобелист, нямайки предвид само България, а целия свят, казва, че това е официалната икономическа наука - на хора, които не са имали дори един ден работа в реалния сектор, да управляват нещо. От студентската скамейка, някои са мои студенти, идват и започват да ни преподават уроци като стигат до първата глава на учебниците по макроикономикс.

Тяхното поведение е обяснимо, плащат им и затова така говорят. Въпреки че някои от тези икономисти напоследък започнаха да се отнасят критично към финансовата статистика на България и към някои от решенията.

Аз нямам ограничения в моя университет да коментирам нещата. Но в институтите, които са призвани да разработват икономическата теория и им се плаща за това от държавния бюджет, не съм видял някой да излезе и да каже какво е истинското състояние. Казано направо колеги икономисти се страхуват за хляба си.

Ние сме една група от 20-30 икономисти, които доскоро ги наричаха леви икономисти, такова понятие не може да съществува, или неокенсианци, аз бих казал достоверни икономисти, които следят процесите и не се притесняват да си кажат мнението. Нашият глас обаче е много слаб.

Минчо Христов

Влизат управителните съвети на съответната банка, сядат на заседание и казват "нашите лоши кредити са се увеличили с 10%. Дайте да повишим сега лихвите на хората ... с 10%." И това е законно!

Вместо да уволнят целия мениджърски екип, който е раздал тези лоши кредити, който носи отговорността за тези лоши кредити, те прехвърлят от болната глава на здравата, получават си огромните заплати, по 150, по 200 хиляди евро на месец получава един водещ банкер, антуражът под него по 70 - 80 хиляди евро на месец. Всичко това го смъкват от хората, от фирмите, от залъка на хората.

Банките имат огромни загуби, за първите шест месеца на тази година те са отписали 1 милиард и 82 милиона лева! Това са кредити, които не са погасявани повече от половин година. 985 милиона са фирмени и 91 милиона на граждани.

Това значи, че тези банкери са раздавали, дори и умишлено, на свои хора, тъй като премахнаха още през 2002 година наказателната отговорност за раздаване на необезпечени кредити.

Раздават лошите кредити и вместо те да си носят отговорността, да бъдат уволнени, да бъдат разследвани, да бъдат вкарани в затвора онези, които са развали кредити на свои хора, те прехвърлят цялата тежест на хората, увеличавайки тяхната лихва.

Докъде ще доведе това? До колапс!

Кръстьо Петков

Не се ли получи в България масова протестна вълна от пострадалите хора, не от тези които симпатизират (на партиите, бел. ред), а тези хора са стотици хиляди, по линия на грубите нарушения на Конституцията при отнемане на тяхно имущество заради "доказани" (в кавички) неплатени кредити или заради едностранно вдигане на лихвата от банките; не се ли надигнем ние като българи, данъкоплатци, бизнесмени, няма как да се случи това.

Затова апелирам да бъде подкрепен националният омбудсман!

После да се решава и другият въпрос - за едностранната промяна на лихвите. България остана единствената страна в Европейския съюз, която има такава практика.

Ако обаче всеки си стои в къщи, негодува и разчита, че това може да се реши от тези, които са избрали (народните представители, бел.- ред) ...

Братя българи, тези, които сте ги избрали, с изключение на човека, който стои до мен и още един двама депутати, всичките те гласуваха - и десни, и леви, и центристи пробанковите лобистки закони, които сега са във ваш ущърб...

Премиерът също застава на страната на едрия финансов банков капитал, който в България се е доказал като колониален.

Алтернатива има, трябва да се създаде национална инвестиционна банка с клонове във всичките планови икономически региони и да постъпим така, както постъпват в Северна Дакота в САЩ, както постъпват в редица други страни, които казват: "Време е да ограничим най-едрите частни банки, конгломерати, които пуснаха пипала навсякъде.

Не им стигат другите печалби. Най-големият скандал е с поредицата измами, свързани с фиксирането на LIBOR (усреднен лихвен процент, отразяващ лихвите, по които банките предлагат негарантирани заеми на лондонския междубанков пазар, бел. ред) . Щетите до този момент се измерват не в милиарди, а в трилиони!

Затова трябва да бъдат съдени криминалните банкери! Не онези, които действат почтено, в съответствие с традиционните банкови закони, които правят банкерството почтен и много отговорен занаят. Но мошениците трябва да влязат в затвора!

В Исландия влязоха в затвора министри, премиери и бивши банкери. Там след референдум се постави въпроса "Кой е персонално отговорен?" И една след друга персоните бяха вързани в мрежа. Ето тази мрежа направи така, че Исландия фалира. Като фалира Исландия фалират и исландските граждани. Но с референдум ги пратиха там, където им е мястото.

* * *

Три институции трябва да съществуват, за да бъдат защитени гражданите, вложителите и бизнесмените.

Първата е институцията на финансовия омбудсман.

Второто е финансовото образование на гражданите.

Третото е Закон за фалита на физическите лица...

* * *

И при тях има мошеници и измамници. Голямата разлика е, че там има регулатор, има съдебна система, намесиха се, дотук 500 милиона ще платят, ще платят и другите неща.

В България няма регулатор, няма закон, Парламентът е превърнат в лобистка организация, нерегламентирана, защото нямаме такъв закон (за лобизма, бел. ред),

Само гражданите, които са засегнати, а те повечето са засегнати, могат да променят нещата.

Политическите формации трябва да представляват икономическите и социалните интереси на хората, а не какъв е бил дядо ти, каква е била баба ти и какво се е случила в историята преди 100 години!

Резюме от предаването "Премълчани истини" с водещ Минчо Христов.
Телевизия Евроком, 18 август 2012 г.

(Стенограмата от предаването е публикувана с незначителна редакция и съкращения. За по-пълно запознаване вижте видеото)