Другият прочит

„Другият прочит” е нова рубрика, включваща аналитични статии и лични мнения за актуални събития и факти, които са подценявани, елиминирани или манипулативно представени в официални съобщения и медийни публикации. Целта е потребителите на блога да видят и други гледни точки извън тези на държавни институции, техни ПиАр агенции и зависими медии.

Коментарите в рубриката тематично се фокусират върху икономиката, социалната политика, властовите отношения и европейската общност.

Проф. Кръстьо Петков