Глобалното настъпление на неформалните работници

Проф. Кръстьо Петков се завърна от столицата на Тайланд, Бангкок, където взе участие в международна конференция на представители на 22 страни, посветена на неформалната икономика и възникващите пазари. Специално за Лайв Нюз проф. Петков предостави следния коментар:

Смятани доскоро за нискокачествена работна ръка, заетите в неформалната икономика излизат на авансцената-на трудовите пазари, синдикалните движения и дори политиката. Такъв е най-важният извод, който може да се направи от международния семинар, организиран в Бангкок от WIEGO , глобалната организация на неформалните работници със седалище в Лондон. В семинара взеха участие Виолета Златева, председател на Сдружение на надомните работници в България и проф. Кръстьо Петков, преподавател по Икономическа социология в УНСС. Двамата българи бяха единствените представители от Централна и Източна Европа в международния форум.

Центровете на неформалната икономика днес са в Азия, Латинска Америка и Африка, т.е. в ареалите, смятани доскоро за периферия. Въпреки кризата, страни като Индия, Бразилия, Китай, Тайланд поддържат икономическа динамика и темпове на растеж, на които може да завиди всяка от развитите европейски и североамерикански страни. Специалистите смятат, че един от факторите на новия растеж е именно неформалната икономика. В Индия например делът на заетите в този сектор е над 90%. Неформалната заетост доминира и в редица други страни на Югоизточна Азия и Латинска Америка.

В страните с преходни икономики на Югоизточна Европа този дял приближава 50%, а в бившите съветски територии – над 50%.

Тези нови тенденции опровергават прогнозите на икономически експерти и политически стратези, които очакваха:

  • Неформалната икономика да се свие до минимални размери, вследствие на внедряването на новите технологии и модернизацията на производството; повишаване на образованието на населението в развиващите се страни; ограничителните /административни и законови /мерки на националните правителства;
  • Неформалните работници да се обезкуражат и , след преквалификация, да се пренасочат към т.нар. първа икономика;
  • Неформалните предприемачи и предприятия да излязат от сивата зона и да се конкурират лоялно с бизнеса в производството и услугите;

Дискусията на семинара в Бангкок, както и проведените изследвания от Глобалния институт по труда /Женева/, МОТ и Международната конфедерация на профсъюзите показват, че глобалната тенденция е към нова сегментация на трудовите пазари. В нея неформалните производства и услуги /на надомни и самонаети работници, дистанционни работници, ангажираните със случайна работа, работещи по временни проекти и др./ се вкореняват в икономическия ландшафт, преплитат се и се допълват със смятания за единствено легитимен/регламентиран трудов пазар.

Има доказателства, че в условия на криза не само азиатските, но и европейски страни с развит неформален икономически сектор се справят по-добре от тези с ригидни трудови пазари.

Показателно е, че МОТ се въздържа от препоръки, забраняващи неформалната работа. Конвенция 177 на МОТ, която препоръчва на правителствата да въведат гъвкави регламентации на този вид заетост и да гарантират правата на надомните работници, вече е ратифицирана от 7 страни /между които и България/.

Симптоми за преоценка на политиките и регулациите – от забранителни към препоръчителни/насърчителни- има и в работата на Европейската комисияи нейните външни експерти. Казано по накратко: Европа /особено Нова Европа/ следва Азия в експанзията на неформалната икономика.

Всичко това дава нов тласък на самоорганизацията / синдикализацията на неформалните работници. Мрежата "Хоум-нет" например е изградила свои мощни структури в над 10 страни от Южна и Югоизточна Азия, които се доминират от жени. Неравенството в заетостта и доходите по социален пол вече се атакува успешно от стотици НПО и новите синдикати /прилагащи модела на т.нар. организации, базирани върху членската маса, които са контрапункт на бюрократизираните европейски профсъюзи/.

България се очертава като водеща страна в ЦИЕ в законовата регламентация на надомната работа /промените в КТ, съобразени с Конвенция 177 на МОТ, вече се обсъждат в парламента/. Пред автономните организации на неформалните работници у нас и синдикатите се открива поле за създаване на нов алианс за защита на социалните и трудовите права в условията на криза.

България има потенциал да се превърне в регионален център за разширяване на глобалната мрежа на неформалните работници /Хоум-нет/ и в югоизточната част на европейския континент. Реализация на тази идея следва да се очаква още през следващите месеци.

Тези и други аргументи са в основата на решението следващият международен семинар на WIEGO да се проведе в София /26-27 март, 2011/ - по инициатива на Сдружението на надомните работници, в партньорство и с КНСБ. Очаква се на този форум да присъстват представители на самоорганизираните неформални работници от четири континента. Министърът на труда и социалната политика г-н Тотю младенов е поканен като специален гост на конференцията.