Икономическите коментатори се нуждаят от етичен кодекс!

Това е препоръката, която се прави въз основа на изследване, проведено от the Political Economy Research Institute (PERI) of the University of Massachusetts Amherst.

В изследването, чиито резултати са публикувани в работен доклад, се констатира, че т.нар. независими икономисти, най-често от академични кръгове, не съобщават за конфликт на интереси (т.е. за кои институции работят като консултанти), когато правят публични коментари за медиите и други информационни мрежи.

Този факт, описан от авторите на проучването Gerald Epstein and Jessica Carrick-Hagenbarth, може да се открие и в участието на редица български икономисти при тяхното участие в медийни дебати и
публични форуми.

Вижте ТУК оригиналния текст на статията, която представя резултатите от доклада: "Financial Economists, Financial Interests and Dark Corners of the Meltdown: It's Time to set Ethical Standards for the Economics Profession".