полк. Трифонов: За политическите скандали, мижитурките и партийните тарикати

Или защо гражданската политическа система трябва да се установи час по-скоро

„ ... Нема такава държава ...” се пее в песента на един голям шоумен, което ме накара да се замисля. Притиснати в сивото ежедневие на оцеляването, ние до толкова ограничихме мирогледа си, че направихме възможно по високите етажи на властта да се изкачат какви ли не негодяи и всякаква измет, влюбена само в себе си и боготворяща келепира. Други държави видяха в това възможност чрез тях лесно да управляват държавата България, лесно да прокарват своите интереси и да правят каквото си поискат в този балкански рай. Двадесет години вече нямаме мир и покой от негодниците, които са ни възседнали и се отнасят с нас като с товарни добичета.

Някои може би ще кажат, че това заслужаваме след като позволяваме това да се случва. Може би ще са прави, макар че като се замисля, може и да не стигна до този извод. Не веднъж съм писал, че модела на прехода от тоталитаризъм към демокрация е сбъркан. Не веднъж съм доказвал, че прехода няма да свърши с установяване на нещо, което го няма и не може да го има и това нещо го нарекох с безумния термин „олигархична демокрация”.

Преходът в България трябва да завърши с установяване на гражданска политическа система. Само държава на гражданите може успешно да решава задачите, които ежедневието и бъдещето ни задават.

Само в държавата на гражданите може да се установи онази справедливост, за която всички мечтаем. Представете си, че сме установили гражданска политическа система в държавата на гражданите под формата на президентска република. Вече знаете, че ако това стане факт, ще съществува ефективен механизъм за отзоваване на всеки, който не изпълнява задълженията си по Проекта. Как смятате- възможни ли щяха да бъдат скандалите през тези години ? Биха ли просперирали мижитурките ? Щеше ли да има благодатна почва за развитието на партийните тарикати? НЕ! НЕ! И НЕ!

“ ... Нема такава държава ! ....” пее шоуменът. Наистина аз не знам за такава държава, която да има правителство, което се характеризира само с две думи: некадърност и некомпетентност !

Аз не знам за държава, чиито премиер грубо да нарушава законите и да продължава да е премиер !

Не знам за държава, чиито Вице- премиери да погазват законите, не могат да обяснят как придобиват имотите си и да продължават да бъдат на политическата сцена!

Не съм чувал за държава, която да позволява на мижитурките да просперират изпявайки някаква песен или пишейки памфлети за управляващите !

Не съм информиран да има държава, която позволява на партийните тарикати да се държат толкова арогантно, че нормалните хора да онемеят от това, питайки се дали това, което са чули и видели е истина.

Не съм чувал никой да твърди, че може да бъде щастлив в такава държава на абсурда.

Прав е Слави Трифонов – Няма такава държава !

За това просветения елит на нацията е длъжен час по-скоро да осъзнае своята историческа роля за укрепване на държавността. Националната ни политическа система е изцяло партийно – идеологическа, а това означава, че тя е изчерпана исторически.

Спешно трябва да се създадат нови възможности за политически живот заключаващи се в :

  • Нова гражданска политическа система;
  • Нова гражданска политическа „сцена”;
  • Създаване на нови граждански политически субекти.

Смяната на съществуващата политическа система е наложителна, тъй - като е налице бягство на гражданите от остатъчната партийно -идеологическа система. Хората разбират, че нещо не е наред, разбират колко малко неща зависят от тях и че се обезсмисля активността “от долу”. На всичко това те реагират с ниска избирателна активност, стопяване на твърдите електорати и влизат в лоното на аполитичността. За да се активизира голямата част от гражданите, просветения елит на нацията трябва да им предложи не избор на партия, не избор на личности, а избор на експертни решения, съчетани в цялостен Проект на промени. Хората ще се обединят не около идеологеми, които са архаизъм, а около цялостен Проект! Този Проект трябва да реши следните задачи:

  1. Да замени псевдодемокрацията, която цари в Република България с високотехнологична демокрация в държавата на гражданите.
  2. Да смени пазарната икономика на господството на материалния капитал, с хомопазарна, където господства интелектуалния капитал.
  3. Да смени етническия модел нация с отворена гражданска нация.

На новата гражданска политическа сцена няма място за политически партии. Задачата по връщането на гражданите на новата политическа сцена не може да се реши „на парче”, само в икономиката, в политиката или в социалната сфера.

Тази задача се решава паралелно, чрез нова гражданска, икономическа, политическа и социална система от структури на гражданите.

Когато създаваме новите форми на политически живот, също не бива да работим на парче. Комплексния подход е просто задължителен. Не е възможно да създадем новата политическа система на нова политическа „сцена”, без нови политически субекти. Досегашната организация на политически субекти под формата на партии и сдружения е просто неприложима. Имаме нужда от ново поколение политически субекти – граждански. Такива могат да бъдат реални и виртуални квази организации. Необходимо е изграждането на мрежова структура от самоорганизиращи се граждански структури на обществото.

За да се намери ключът за решаване на наболелите проблеми на страната трябва вярно да се види действителността в нея и причините довели я до това състояние.

Убеден съм, че този ключ е сложен сбор от експертни решения в цялостен Проект за обновяване на Р България.

Нова гражданска политическа система, съставена от политически субекти от ново поколение на новата гражданска политическа „сцена”, която заедно ще съградим.

Изправени сме пред сложни промени, независимо от това дали ги познаваме и разбираме. Те са исторически обусловени, поради което са неизбежни. Няма време за домашни политически игри! Сега имаме историческия шанс да направим България такава каквато са мечтали много поколения родолюбци!

полк. Трифонов

11.02.2011 г., гр. Попово