September 2012

КАК БНБ ОПИТВА ДА ЗАБЛУДИ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД И В ЧИЙ ИНТЕРЕС? /Любомир Христов/

Резюмето на статията се препечатва от блога на Любомир Христов /
http://lchristoff.wordpress.com/2012/09/06/как-бнб-опитва-да-заблуди-конституцио/

* * *

РЕЗЮМЕ

Конституционният съд образува дело №4/2012 г. по искане на Омбудсмана на републиката за обявяване на чл. 417, т. 2 от ГПК за противоконституционен;
БНБ внесе становище по делото, което категорично отхвърля като неоснователно искането на Омбудсмана;
В този текст показвам, че: