January 2011

Другият прочит

„Другият прочит” е нова рубрика, включваща аналитични статии и лични мнения за актуални събития и факти, които са подценявани, елиминирани или манипулативно представени в официални съобщения и медийни публикации. Целта е потребителите на блога да видят и други гледни точки извън тези на държавни институции, техни ПиАр агенции и зависими медии.

Коментарите в рубриката тематично се фокусират върху икономиката, социалната политика, властовите отношения и европейската общност.

Проф. Кръстьо Петков

Кр. Петков: Българската стигма: бедността

Защо властите у нас се опитаха да потулят позорното клеймо?

Европейска година за борба с бедносттаБедност по света се среща всякаква: традиционна/наследствена и нова/постмодерна; крайна/недопустима и относителна/търпима. За преодоляване на тази болест на съвременната цивилизация се провеждат международни изследвания, глобални форуми и милосърдни кампании. ЕС е единствената наднационална общност, която си поставя за цел организирано и контролирано (от центъра) да ограничи бедността до социално допустими граници. Какво значи това? Казано на езика на статистиката- до 2020 г. да намали с 20 милиона души европейските граждани, живеещи в бедност.

Р. Петров: Открито за много неща, които някои държат да са скрити

Рачо ПетровРачо Петров, зам. министър на промишлеността
май 1992 - април 1995 г.

За много неща, които се случват през последните двадесет години престанах да се учудвам, но редица факти преминаха границата на допустимото, така че непредубеденият човек откровено започва да се пита - кои сме и какво искаме, кого ползва този театър?!!

Следя с особен интерес разразилата се буря в българския обществен живот под мотото - "Агентите от българските посолства - вън", и се питам какви ли специални задачи ще им се възложат на новите им заместници, за да оправдават престоя си там, освен внимателно да събират важна за България информация, за нейния имидж, пазарни сегменти, държавни търгове, терористични акции, антибългарски изяви, икономически показатели, очаквани сътресения и т.н. Все пак разузнаването в ХХІ век не е стреляне зад ъгъла, а умело събиране на информация, необходима за управлението на държавата, за вземане на правилни, полезни за страната решения.

Индия 2011: Бумът на социалната / неформалната икономика - стратегия за преодоляване на бедността и за нов растеж на заетостта

Работещите в неформалната икономика в Индия са 93% от всички заети. Над 80% от
самонаетите и надомните работници са жени. Как се съчетава тази, доскоро смятана за архаична форма на труд, с модернизацията на икономиката и високите темпове на растеж, които демонстрира тази азиатска страна през последното десетилетие? Този въпрос беше в центъра на вниманието при неотдавнашното посещение на българска делегация в Индия.

Проф. Кръстьо Петков и Виолета Златева (Президент на Сдружение за развитие на надомното производство – България) посетиха Индия от 7 до 14 януари, 2011 г., по покана на Организацията СЕВА - Мрежа на надомните работници - жени в Индия.