April 2013

Социолози под прикритие правят социология без покритие! /Проф. Кръстьо Петков/

Срещат се случаи, когато социолози работят „под прикритие”, но те са рядкост. Имам предвид теренни/етнографски изследвания на групи и ситуации, когато на социолога му се налага да се „вгради” в уникална среда, за да получи достоверна информация. Но да правиш проучвания на общественото мнение, без да обявяваш чия е поръчката , кои са посредниците и каква е методиката, е „новост”, която ще остане в историята като български патент.

Българска социологическа асоциация призова демоскопите да спазват професионалните стандарти

БСА – Българска социологическа асоциация

София, Национален пресклуб БТА, 12-13 часа
3 април 2013

СТАНОВИЩЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми колеги
журналисти, социолози, политолози, публични анализатори,

ПОВОДЪТ за нашата пресконференция:

Вече работим в изключително напрегната и компроматна предизборна ситуация. В нея очевидно надделяват не рационалните политически платформи и аргументи, а взаимните обвинения, надделява емоционалното надговаряне в медиите, взаимното замеряне със стари и нови компромати.

Мирисът на властта /Дончо Дончев/

Преди време ми попадна удивителният разказ на Хари Търтълдав (Harry Turtledove ) Последният параграф (The Last Article). Втората световна война е завършила с победа на нацистка Германия, и перлата в британската корона Индия минава в ръцете на нацистите. Махатма Ганди започва ненасилствена акция срещу окупаторите. Но те не се впечатляват много и започват да разстрелват всеки ден по един на всеки двадесет стачкуващи. На десетия ден стачката е прекратена, а немците изправят до стената и самия Махатма Ганди.

Банкрутиралият „експерт” Дянков /Проф. Кръстьо Петков/

На сайта на БГНЕС се появи информация, която съдържа оценки на бившия министър на финансите Симеон Дянков за състоянието на българската икономика /виж по-долу/. В свое изявление пред журналисти широко рекламираният „експерт” по международни финанси и антикризисни стратегии твърди, че намерил България „пред банкрут” и я спасил от очертаващата се катастрофа.

Макроикономическите дисаланси: България е в групата на застрашените страни /Коментар на резултати от прегледа на Европейската комисия- Проф. Кръстьо Петков/

Вчера /10.04.2013/ Европейската комисия публикува резултатите от задълбочените прегледи, извършени за 13 държави членки, посочени в доклада за механизма за предупреждение от ноември 2012 г. като показващи признаци на макроикономически дисбаланси. По-долу помествам СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ, разпространено в Брюксел и на български език; в прикачените файлове са дадени двата документа на английски език: Мемо и Работен документ на проверяващия екип на комисията /Дълбочинен обзор за България/.

Логично е съдържанието на тези документи на ЕК да бъдат коментирани най-напред от българското правителство, за чието управление те се отнасят. Но то /правителството/ вече падна безславно след мощните граждански протести през февруари т.г.

Неговото второ издание: служебното правителство, назначено от президента, едва ли ще е заинтересувано да направи обективен анализ на констатациите и препоръките на ЕК, както и да формулира изводи и насоки във връзка с налагащите се от доклада на брюкселските експерти корекции в антикризисните политики и мерки. Моето впечатление, че този временен кбинет я кара по старому: без Дянков - по дянковски!

Остават независимите експерти -икономисти и финансисти- които със сигурност ще подложат на професионален дебат тревожния сигнал, подаден вчера към България от Еврокомисията. Въпреки витиеватият брюкселски език в прес-съобщението , за внимателния читател е ясно, че България е поставена в групата на застрашените страни: с поредица от трайни макроикономически дисбаланси, макар и оценени като " не прекомерни".

Моят коментар по-долу е анонс именно към онези специалисти, които биха се ангажирали с безпристрастни оценки на сигналния аналитичен доклад на Европейската комисия, в частта за България. Времето за реакция е кратко. Както се разбира от съобщението в Брюксел, на 29 май т.г.ще станат известни разработените от Комисията "широкообхватни политически препоръки за коригиране на съществуващите и предотвратяване на нови дисбаланси".

***
Позитивните оценки

1.Внимателното запознаване със стилистиката и текстовете на документите на Комисията показва, че тя се е стремяла да отдаде дължимото на групата от 11 страни,посочени като проблемни, т.е. с непрекомерни дисбаланси. Кризата в Европа нe утихва, дълговите проблеми растат, верижната реакция сред застрашените от фалит държави не е пресечена. Тежко е да се управлява в тази ситуация.

При това rменно ЕК е тази, която се подаде на натиска на тандема "Меркози" да въведе принудително неолибералния "остерити" пакет /жестоки бюджетни ограничения/ в почти всички страни, членове на ЕС.Тоест, Комисията, в координация с ЕЦБ и МВФ /т.нар. Тройка/ е съотговорна за проблемите, и е съпричастна към скромните засега постиженията на няколко национални правителства.

Това обяснява защо комисарят Оли Рен, зам. председател на Комисията, е изрекъл пред медиите следните общи/безсъдържателни фрази:
-"предотвратяваме макроикономическите дисбаланси и да създадем основа за устойчив растеж“,
- „Решителните политически действия на държавите членки и на равнище ЕС спомагат за възстановяване на баланса в европейската икономика. Остават обаче значителни предизвикателства: ще е необходимо време за справяне с дисбалансите, възникнали през десетилетието преди началото на кризата, които продължават да се отразяват върху икономиката“

2. В дълбочиния обзор за България предпазливо се отбелязват няколко позитивни резултати, свързани с динамиката на текущата сметка,на експорта и особено- съхраняването на финансовата стабилност /каквото и да значи това!/;

Рисковете и дисбалансите: къде сме ние?

>По макроиконономическите дисбаланси: на дъното на средняците. Външната позиция на България остава "високо негативна" , сочи Комисията. Това се дължи главно на развиващата се спирала на външната задлъжнялост.

Буквално до преди месеци финансовият шаман Симеон Дянков и неговият повелител премиера Борисов проглушиха ушите на соите поданици и на цяла Европа, че България е сред отличниците по финансова стабилност- наред с Германия, Дания, Швеция.. От проверката става ясно, че това не е така. Ако се вземат предвид вътрешната, в т.ч корпоративната задлъжнялост, неразплатените сметки на държавата към бизнеса, неусвоените европейски средства по оперативните програми и драстично спадналите ПЧИ, излеза, че сме сред рисковите стрени. При това констатацииите на Комисията не са се променили в положителна посока след предишната проверка през ноември 2012 г.

Значи, нещо е станало в този интервал от четири месеца. Всъщност, две неща се случиха: първо, пълно безхаберие на тандема "Борисов-Дянков" по отношение на препоръките на брюкселските експерти, направени миналата есен; второ, бунт на гражданите, който помете правителството на държавата "отличник". Между едното и другото очевидно има връзка. Само че в анализите на Комисията тази тема не се коментира. Дали защо екипът на Барозу и този на сваления от власт премиер Борисов не са от една и съща политическа кохорта-ЕНП!Или бъркам!

> По дисбалансите на пазара на труда-България е сред слабаците!

Такъв е моят прочит на оценките, съдържащи се в "Дълбочинния обзор за България" /виж прикачения файл/. Какви са аргументите?

Първо, резкият скок на безработицата-удвояване за по-малко от четири години. Темпът на нарастване, а не само броят на изхвърлените от работа безпокои комисията. Апропо, този индикатор
беше почти на същото равнище и през 2012 г., но ефикасни мерки от страна на правителството така и не бяха взети.

Второ, структурната безработица. Експертите на комисията посочват, че у нас съществуват две паралелни явления: висока безработица и недостиг на квалифицирана работна сила. Този факт е известен още от 2009-10 г.

Трето, кризисно високи равнища на безработицата сред младежите и социално-слабите групи. Тук комисията е пропуснала да отбележи новия феномен-бързо растящия брой на хората без работа в предпенсионна възраст, след като през 2011 г. фамозният Дянков едностранно реши да вдига възрастта за пенсиониране;

Какво е пропуснала да забележат проверяващите?

За политическата дестабилизация в България-пряк ефект от олирен-дянковския "остерити" модел вече казах. Колкото повече остерите-толкова повече резност, безработица и криза. Това е изводът от тригодишните усилия на ЕК да наложи на страните членове на общността рецептата "Веркози". Резултатите са показателни: сред средняците са вече страни като Дания, Финландия, Швеция, сочени доскоро като пример.

Но в методологията и етодиката на брюкселските експерти, която ползват за идентифициране и анализ на макроикономическите баланси очевидно нещо куца. В общия доклад и обзора за България не се говори за - черните дупки в публичните финанси, причинени от корупцията и контрабандата; за криминализацията на икономиката; за данъчните измами и оголването на приходната част на бюджета заради рязкото намаляване на преките /особено корпоративните данъци/ в страните, нови членове на ЕС и т.н.

Тези "странни" липси ми дават повод да публикувам отново в блога статията "Дисбалансите проговориха", която написахме ис Рачо Петров преди една година /виж текста по-долу/. Както много други писания на независими експерти и ранни предупредителни сигнали на Сдружение ГЛАС, и нашата диагноза беше подмината от управляващите с пренебрежение.

Сега диагнозата се потвърждава. Частично- от ЕК. Изцяло - от финансово-икономическия колапс, надвиснал над България. Логично е да попитам: кой ще носи отговорността за некомпетентното управление? Само Дянков и слугуващите му пазарни фундаменталисти, които папагалски агитираха за доктрината "Остерити"!И дали събарянето на правителството на ГЕРБ, представено пред публиката като "доброволна оставка" и акт на държавническа отговорност е пълната и справедлива цена за един предсказан провал.

/Проф. Кръстьо Петков/

Прокурорски десант в енергоразпределителните корпорации

Осем години след една съмнителна приватизационна процедура, разрешена от българския парламент през 2004 г., Главна прокуратура предприе безпрецедентен ход: извърши форсмажорно проверка в трите ЕРП с чуждестстранни собственици: ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про.

Предизборна демагогия /Проф. Кръстьо Петков/

БОРИСОВ КАТО КОСТОВ - ГАНЕВ КАТО ФИЛИПОВ

***

На 12 април 2013 г. – денят, в който официално стартира предизборната кампания, информационната агенция БГНЕС публикува на своя сайт две изявления с емблематични заглавия:

„Борисов: Пенсионерите изядоха фискалния резерв”
„П. Ганев: Нереформираните сектори и кризата удариха резерва”

Миксът от частни и държавни ЕРП-та в САЩ: регулации и защита на потребителите /Олег Йорданов/

Препечатвам от седмичника "168часа" /12-18 април, 2013/статията на Олег Йорданов, посветена на практиките в САЩ в сектора на публичните услуги, респ. енергоразпределението. Авторът информира за микса от частни и държавни ЕРП-та, пазарните антимонополни регулации и механизмите за защита на потребителите на електроенергия, в една традиционна пазарна среда. Неговите изводи и препоръки са интересни и с оглед предстоящите реформи в енерегийния сектор в България. В статията се дава и аргументиран отговор на спекулативните твърдения на пазарните фундаменталисти у нас, че всяка форма на държавна собственост в крайна сметка има
доказан антипазарен ефект. /Проф. Кр. Петков/

Сигнално писмо от ГЛАС до посолството на САЩ в Р България

На вниманието на
Н. Пр. Г-жа Марси Б. Рийс
Посланик на САЩ в Р. България

Ваше Превъзходителство,

Позволявам си от името на гражданско експертно Сдружение „ГЛАС“ да предоставя на Вашето внимание Сигнално писмо, което прилагам по-долу.
Ще бъда признателен, ако Вие и компетентните институции в Съединените американски щати се запознаете със съдържанието на този документ.
Сигналното писмо ще бъде изпратено до компетентните държавни институции в България и ще бъде предоставено на медиите.
С пожелания за успех във Вашата отговорна мисия.

За контакт: e-mail: glas.bg@abv.bg

19 април 2013 г.
София

Проф. д-р Кръстьо Петков
Управител

Дългове и достойнство в двата края на Европа /Любомир Христов/

Дългове и достойнство в двата края на Европа

От : Lubomir Christoff, ChFC,
Препечатва се от Finance5.bg

Ирландия с нов режим за длъжниците в затруднение

Имаше финансова криза. Тя засегна и Ирландия, където трите най-големи банки заклаха “келтския тигър” и го превърнаха в послушно коте на Тройката - Европейската комисия, Европейската централна банка и МВФ.

Няма държава с толкова ненормални доходи / Проф. Боян Дуранкев/

Интервю във в. Галерия , 24 април 2013, сряда

Проф . Боян Дуранкев е икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране. Завършил а социално-икономическо планиране в УНСС, където продължава академичната и научната си кариера. Специализирал е в САЩ и Германия. Преподавател по маркетинг и маркетингови комуникации във водещи университети и колежи, член е на Управителния съвет на Българската асоциация по маркетинг. Той е кандидат за премиер на коалиция „ГОРДА България".

ЛЪЖА №1 – ПЛОСКИЯТ ДАНЪК ВДИГАЛ ПРИХОДИТЕ / Валери Найденов/

Статията е публикувана в седмичника "168 часа" /12-18 април, 2013/

След серия леви и десни завои, БСП най-сетне реши, че няма да маха плоския данък, но няма и да го остави. В предизборната си платформа онзи ден тя обеща да освободи от данък върху дохода около 1 милион души, които са на минималната заплата от 310 лева. Освен това, ще въведе 20% данък за доходи над 4500 лева. Според сметките на Орешарски, това означава, че човек с 5 000 лева ще плати около 11 % данък. Което ще рече, че Орешарски е забравил да извади необлагаемите 310 лева и някои други дребни компоненти.