September 2014

ИСТЕРИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА И ЕВТАНАЗИЯ НА ИКОНОМИКАТАТА /Проф. Кръстьо Петков/

Статията е публикувана във в-к "Преса", 3.9.2014
***

Решението да напиша тази статия е продиктувано от рационални и емоционални подбуди. Давам си сметка, че емоционалните мотиви не са добър съветник. Но усещането за приближаваща опасност понякога се оказва по-силно от придобития навик да сме предпазливи в изказа. Опасенията, които изказвам по-долу, са предизвикани от доведената до краен предел словесна агресия в политиката; тя, на свой ред, може да се окаже пагубна за вегетиращата българска икономика.

Нека най-напред се запитаме

какво означават истеричните крясъци :

На Европа й трябват особен вид технократи /Проф. Кръстьо Петков/

Коментарът е публикуван от БГНЕС в рубриката "Без филтър" /10.9.2014/

Има еврокомисари, които са успели да бъдат и европейски политически фигури, и едновременно с това представители на своите държави.

***

Фискалният резерв на България е реален и достатъчен /Проф. Христина Вучева/

Статията е публикувана от сайта БГНЕС
15.9.2014

***
Много бих искала това писание да не се възприема като назидателно разобличаване на непълното знание за често използвани финансови термини, показатели и инструменти. В случая се опитвам да насоча вниманието към съществуващи и законово определени понятия с единствената цел, когато говорим за важни неща да сме последователни и коректни, за да се разбираме.