война

Сега не е време за малки стъпки. Време е за смелост

Наоми Клайн

Словото на Наоми Клайнq  произнесено на 5 септември 2015 г. на Фестивал на Опасните идеи в  Австралия,  се помества  по публикацията в сайта "Other News"