Криза

Сега не е време за малки стъпки. Време е за смелост

Наоми Клайн

Словото на Наоми Клайнq  произнесено на 5 септември 2015 г. на Фестивал на Опасните идеи в  Австралия,  се помества  по публикацията в сайта "Other News"

Пол Кругман : Президентските капитулации

В допълнение към вече публикуваните анализи за компромисното споразумение относно дълговия таван в САШ помествам коментара на Проф. Поэл Кругман /статията е публикувана в "Other news"/
Проф. Кр. Петков