Плоският данък и кризата: социални и фискални ефекти

На 29 Април 2010 г. се проведе Експертна дискусия на тема: Плоският данък и кризата: социални и фискални ефекти.

В дискусията взеха участие изтъкнати български учени, преподаватели, икономисти и социолози.

В приложените файлове можете да се запознаете с Програмата на дискусията и с позициите на участниците.