Публична лекция на проф. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина

Академичната колегия отбеляза 70-годишнината на проф. Кръстьо Петков.

Юбилярят изнесе публична лекция на тема: «Посттоталитарната стратификация: от социологията към социалната патология», организирана от катедра «Икономическа социология».

На събитието присъстваха ректорът на университета проф. Стати Статев, заместник-ректорите на УНСС, деканът на Общоикономическия факултет доц. Лилия Йотова, преподаватели, студенти и приятели.

В публичната си лекция проф. Кръстьо Петков се спря на проблема за социалните неравенства след появата на икономическата криза и нарастващото противопоставяне в българското общество, конкретизира трите фази на олигархичната трансформация, имплантирането на «зомби-капитализма», открои природата и нравите на плутокрацията и нейното публично поведение. Лекторът открои разпада на държавността и влиянието на олигархията върху нея.

Проф. Статев връчи на проф. Петков Почетния знак на ректора на УНСС, който му се присъжда «За всеотдайна преподавателска и научноизследователска дейност, вярност към УНСС и по повод на неговата 70-годишнина».

Поздравителни адреси към проф. Кръстьо Петков бяха отправени от Клуба на социолога и катедра «Икономическа социология».

УНСС, 22 януари 2014 година