авторитаризъм

РАЗПАД НА ДЪРЖАВНОСТТА И КРИМНАЛИЗАЦИЯ НА ВЛАСТТА /Проф. Кръстьо Петков/

Статията е публикувана в седмичника
"Свободен народ" /3-10,2013 г./

***

В теорията на правото държавата се определя като система от обществени отношения и институции. Държавността, на свой ред, е състояние, което се изразява в подреденост и сигурност на живота на гражданите, обитаващи територията, конституирана като „държава”.