Частен и държавен сектор

Кой е по-добър стопанин - държавата или частният сектор?

Проф. Иван Ангелов - член-кор. на БАН

Истината, която се крие от народа?

***

Съдържание

Данъците в България и в Европейския съюз.
Дефектите на частния сектор.
Защо дефектите на българския частен сектор са още по-големи?
Двигател на прогреса е конкуренцията, а не формата на собственост.

 

Данъците в България и в Европейския съюз

 

През последните 6-7 години нашата държава се самолишава ежегодно от 3,0-3,5 млрд. лв. бюджетни приходи чрез прекалено ниското облагане с преки данъци. За последните 10 години държавата е подарила на частния капитал по този начин около 30 млрд. лева. И е ощетила с толкова трудовите хора, малкия и средния бизнес, интелигенцията и пенсионерите. С други думи, ощетява 80-85% от населението и облагодетелства 8-10% и особено, най-богатите 4-5%. В някои страни ги наричат олигарси.