данъчна реформа

Каква данъчна система е нужна на България?

Проф. Иван Ангелов - член-кор. на БАН

Преходът от  „плоски”

 към умерено прогресивни данъци - I част

***

Съдържание

Данъците като инструмент на преразпределителната политика
Европейският данъчен модел
Къде сме ние?
Най-важни изводи
Проект за данъчна реформа в България
Защо е необходима такава реформа?

***

 

Данъците като инструмент на преразпределителната политика