Дефицит

Бюджет - 2016 : стабилност без растеж!

проф. Кръстьо Петков

 

***

Е К С П Е Р Т Н О  СТ А Н О В И Щ Е

 

На Съюз на икономистите в България

Относно:

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА

 Р БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.

 

Експертният екип на СИБ по публични финанси, след като се запозна с проектозакона за Държавния бюджет на Р България за 2016 г. , смята за необходимо да огласи своето становище по подхода, целите и разчетите в подготвения от МФ документ и да даде принос в предстоящите публични дискусии.

 

1. За подхода при подготовката на проектобюджета, средносрочната програми и  мотивите към предложения законопроект

 

Фискалната политика: Възможности и въздействия /Проф. Гарабед Минасян/

Статията се препечатва от сайта:
http://republica.bg/posts/view/fiskalnata-politika-vyzmojnosti-i-vyzdejs...

Народните представители в режим на „перверзно следствие“

***

Ако в НС се демонстрират мускули и трибуната се възприема като боксов ринг за впечатляване на простолюдния електорат, ако законотворчеството е некачествено, то едно от непреднамерените последствия е парализирането на икономическия растеж. Подобен ефект в специализираната литература е прието да се нарича „перверзно следствие”.

Проф. Гарабед Минасян e бил два мандата член на управителния съвет на БНБ (от 1997 г. до 2006 г.), а през периода 1997 - 2000 г. и икономически съветник на президента Петър Стоянов. Сега работи в Икономическия институт на БАН, доктор е на икономическите науки. С него разговаряме за световната финансова криза и рисковете пред България, както и за политиката на правителството, свързана с бюджетния излишък.

***

Проф. Димитър Иванов коментира икономическата политика на правителството

Един важен сектор като железопътния транспорт е пред разпад и това няма как да ни създаде усещането, че кризата си отива, така проф. Димитър Иванов, експерт и консултант в областта на банковия и инвестиционния бизнес, Лондон, коментира изявлението на финансовия министър Симеон Дянков, че България се стабилизира.

Аз не споделям анализите на конвенционални анализатори и икономисти, нито пък инженираната със статистически данни концепция на правителството, че всичко в икономиката е под контрол, кризата си отива и нас ни чака светло бъдеще във всеки изминат месец, каза още той. Той подчерта, че базира изказването си на данните, които показа и пред камерите на БНТ. Проф. Иванов беше категоричен, че данните на Евростат показват, че обедняването на българските граждани и домакинства продължава с огромна скорост, ние имаме най-голямо неравенство на разпределение на доходите сред 27-те страни-членки на ЕС, рискът за увеличаване на бедността в България е най-висок, рискът за увеличаване на бедността в границата до 18 години също е най-висок. Той показа и последните тримесечни данни на НСИ за общия доход на домакинствата. Неговият коментар беше, че и те не са по-оптимистични и изрази учудването си как финансовият министър прави извода, че кризата си отива.

Освен това, каза той, в цяла Европа композираният индекс на активността на икономиките продължава да намалява, намалява и промишленото производство. Така наречената дългова криза продължава да се вихри - нещо повече, светът и Европа навлизат в следващ етап, наречен етап на валутни войни. Виждате какво се случва с американския долар и всички страни, вързани с еврото, рискуват да задълбочат рецесията в собствените си икономики.

Следва пълен текст на разговора: