деиндустриализация

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ МАРКА „БГ“: ЩЕ Я БЪДЕ ЛИ? /Проф. Кръстьо Петков/

Статията е публикувана във в. "Преса" , 18.02.2014

***

Ако се съди ото реакциите по повод на тематичната серия от информации и анализи, които пусна „ Преса“, идеята за реиндустриализация се посреща с интерес от деловите среди. Правителството на свой ред обяви намерението си да разработи концепция и средносрочна програма, съобразена с европейската визия от 2012 г. По инициатива на премиера се състояи национална среща с бизнеса, на която се чуха трезви оценки и конструктивни предложения. Предстоят още публични и специализирани дискусии. Иначе казано, колелото се завъртя!

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА: ДВЕ ДИАМЕТРАЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНИ МНЕНИЯ

Препечатвам в блога две интересни становища по темата за реиндустриализацията: на нашия сънародник от Ню Йорк Валентин Хаджийски /публикувана в "Гласове"/, и на д-р по икономика Емил Хърсев /публикувана във в. "Сега"/.

Мненията на двамата автори по ключови въпроси на индустриализацията и реиндустриализацията диаметрално се разминават. Подобен идейно-теоретичен сблъсък не е изключение: завръщането на политиката на високотехнологична реиндустриализация изостри полемиката по тази фундаментална икономическа тема.