демографска криза

Демографската катастрофа на България все още може да бъде избегната

Проф. Иван Ангелов - член-кор. на БАН

България е пред изчезване като народ и държава към края на настоящото и началото на следващото столетие.

 

България е в тежка демографска криза. Някои специалисти не без основание твърдят, че сме в демографска катастрофа. Населението ни се топи. Това личи от преброяванията от 1887 година до сега и особено през последните 30 години

            Според оперативната отченост на НСИ максимумът 8992 хил. души беше достигнат в 1989 г. В края на декември 2015 г., пак според НСИ, сме около 7160 хил. души. Напоследък намаляваме с 40-44 хил. души годишно. Като  се има предвид високата инерционност на този показател и при запазване на сегашните тежки условия на живот, темпът на стопяване на населението ще се запази през следващите 10-15 години. А при евентуално влошаване на условията - ще се ускори и задълбочи.

Защо обедня Българският Север? /Проф. Кръстьо Петков/

Статията е публикувана във в-к "Преса", 1.4.2015

***
Заради кризата и политическата нестабилност-твърдят изследователите от Института за пазарна икономика /ИПИ/, чиято разработка се цитира в обширен материал на в-к „Преса“ /25.3.2015/. И поясняват, че тенденцията на „бързо възстановяващ се юг и стагниращ север продължава да бъде в сила“. В резултат на многогодишния регрес, твърдо сме окупирали първото място в европейските класации по регионална изостаналост. Рекордьорът е Северозападна България. Тези факти са повече от тревожни, като се има предвид, че от началото на икономическия преход измина четвърт век, а кризата ни мори вече шеста година, без да и се вижда краят! Ако така продължаваме до края на десетилетието, България ще се нареди сред държавите от третия свят, в които пропастта между богатите и бедните региони е станала неизлечима. Само че у нас социално-икономическият контраст е обратен на обичайното географско разположение: забогатява югът-обеднява северът!