DiEM25

КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ ЯНИС ВАРУФАКИС?

проф. Кръстьо Петков

Краткият отговор е: европейският елит,  корпоративните медии и плутокрацията, която е узурпирала политическите институции и контролира вземането на решения  в обединена Европа. Страхът не е персонален – от човека Варуфакис, а от евентуалния успех на  паневропейското реформаторско движение DiEM25. Радикалните цели, формулирани в учредителния Манифест, обсъден на форума в Берлин (9.2.2016) и опасността от обединение на недоволните граждани на континента са онзи призрак, който най-вече плаши еврокрацията.

Европейският съюз ще се демократизира. Или ще се разпадне!

Манифест на DiEM25

Публикувам в блога:

а/ превод на ценностите, формулирани в  манифеста на Европейското движение DiEM25, което ще се учреди на 9 февруари 2016 г. в Берлин;

б/ краткия вариант на Манифеста на английски език.

Пълният текст на Манифеста може да се намери на сайта Open Democracy:

"The DiEM25 manifesto: Democracy in Europe Movement 2025". Встъплението е на Anthony Barnett, Feb 05, 2016

 

***

Ценностите на DiEM25

Ние се стремим към: