елити

Не ни карайте да бъдем като вас. Ние сме с различна ориентация

Проф. Духомир Минев

Статията е публикувана на сайтовете: "Гласове" и philosophyclub.bg

***

Онзи, който е измислил принципа „Разделяй и владей”, трябва доста да е обичал властващите елити, защото чрез този принцип е маскиран един друг – по-общ и по-валиден принцип – „Разрушавай и владей”. Подмяната на единия с другия принцип доста смекчава свирепите черти във физиономията на властващите.

 

В действителност, цялата история, както и настоящето показват, че в упражняването на властта (или управлението) вторият принцип е много по-важен. След последното голямо практическо прилагане на този принцип – Втората световна война, последва известно затишие, но през последните десетилетия властващите елити отново се връщат към принципа. Това изглежда се забелязва от повечето хора в Европа.

 

Елит си имаме, търсим си народ /Валери Найденов/

Публикувано в "24 часа", 07.06.2013

Защо българската средна класа отказва да гласува за сините? Либертарианският Институт по пазарна икономика (ИПИ) намери отговора - защото не е демократична! И кога ще стане демократична? Когато държавата изчезне, разбира се. Междувременно България трябва да се управлява от затворена секта, защото само един просветен приятелски кръг (като например ИПИ) може да работи за демокрацията. Така поне излиза, ако четем между редовете доклада на ИПИ за средната класа в България (http://ime.bg/var/images/
MIddle_class_final.pdf).