европейска инициатива

Базовият доход: 8-та международна седмица

проф. Кръстьо Петков

Участие на България в инициативата

Началото е поставено през 2008 г., когато избухва глобалната криза. България се включва по-късно в международните изяви, но днес е търсен участник и партньор на водещите страни от тази гражданска инициатива.

От 14 до 20 септември 2015 г. български активисти и експерти участваха в два форума, посветени на базовия доход:

  • Прожекция на швейцарския филм "Базовият доход" и дискусия , София, 16 септември, 2015;
  •  Подиумна дискусия: Безусловен базов доход

    (В диалог: Синдикати и активисти за Базов доход), Виена, 19 септември, 2015 г.

Подробна информация за първото събитие може да се намери на сайта на БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ.

Безусловен базов доход: от утопията към реализацията /Бележки върху дискусията на европейски форум: Проф. Кръстьо Петков/

Българи юнаци! България е на първо място в европейската петиция за Безусловен Базов Доход /Прессъобщение/

285 000 европейски граждани настояват Европейската комисия обстойно да разгледа предложението за Базов доход!