Европейска комисия

Българският проектозакон за статута на офшорните компании: публичният дебат е в ход

КНСБ и ДБГ

ПОЗИЦИЯ на КНСБ

по Проекта на Министерския съвет и

Предложение на депутати от Движение България на гражданите (Реформаторски блок)

за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

***

Проектозаконът и Предложението се основават на сега действащ твърде рестриктивен български закон за статута на офшорните компании, свързаните с тях лица, както и за техните действителни собственици.

Икономическите прогнози: кой е крив и кой прав?

проф. Кръстьо Петков

ЕК очаква забавяне на икономическия растеж в България

В поредица от коментари, публикувани в Блога и независими медии се опитах да предпазя българските политици от повърхностни и самохвални оценки за текущата икономическата ситуация в България и близката перспектива. Както можеше да се очаква, официална реакция не последва. Само че при широкия, на практика безпрепятствен дигитален достъп до алтернативни информационни изтчници, фактите няма как да се потулят. Истината по въпроса: кой се придържа към автентичната статистика и прогностика и кой фалшифицира данните, лъсна много скоро. В това може да се убеди всеки  читател, който отдели време, за да се запознае с официалното съобщение на Европейската комисия за икономическия растеж в България (виж по- долу превода на български, публикуван от БГНЕС).

Вложителите в КТБ сезираха Европейската комисия за абсурдите в КТБ

Вложителите в КТБ сезираха Европейската комисия за абсурдите в КТБ при тоталното ограбване

Материали от сайта "Хроники"

17 Март 2015г.Автор: Люба МАНОЛОВА

***

Из коментара на Люба Манолова, автор и собственик на сайта

Уважаеми читатели,
тук ще прочетете цялата документално доказана истина за случилото се и случващото се в КТБ. Публикувам тези документи, в навечерието на гласуването на промени в Закона, за да бъде улеснено доразграбването на КТБ. Нито една медия освен тв7 и news7 не покани засегнатите от поредицата престъпления извършени и извършващите с трезора.

ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА: ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЕЩАНИЯ И СЛЕДИЗБОРНИ ТЕРЗАНИЯ /Проф. Кръстьо Петков/

Статията е публикувана с незначителни съкращения във в. "Преса" /4.6.2013/

***

Да на препоръките- не на диктата!

Препоръките "Барозу" и Намеренията "Орешарски": корекции са нужни още на старта /Проф. Кръстьо Петков/

Часове след като новият министър-председател на Р България Пламен Орешарски прочете от парламентарната трибуна програмните намерения на своя кабинет, от Брюксел пристигна съобщение за
новия стратегически документ "Барозу". Става дума за приетите от Европейската комисия препоръки към държавите—членки на ЕС, предназначени за извеждането на Европа от кризата и укрепването на основите за растеж.

Макроикономическите дисаланси: България е в групата на застрашените страни /Коментар на резултати от прегледа на Европейската комисия- Проф. Кръстьо Петков/

Вчера /10.04.2013/ Европейската комисия публикува резултатите от задълбочените прегледи, извършени за 13 държави членки, посочени в доклада за механизма за предупреждение от ноември 2012 г. като показващи признаци на макроикономически дисбаланси. По-долу помествам СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ, разпространено в Брюксел и на български език; в прикачените файлове са дадени двата документа на английски език: Мемо и Работен документ на проверяващия екип на комисията /Дълбочинен обзор за България/.

Логично е съдържанието на тези документи на ЕК да бъдат коментирани най-напред от българското правителство, за чието управление те се отнасят. Но то /правителството/ вече падна безславно след мощните граждански протести през февруари т.г.

Неговото второ издание: служебното правителство, назначено от президента, едва ли ще е заинтересувано да направи обективен анализ на констатациите и препоръките на ЕК, както и да формулира изводи и насоки във връзка с налагащите се от доклада на брюкселските експерти корекции в антикризисните политики и мерки. Моето впечатление, че този временен кбинет я кара по старому: без Дянков - по дянковски!

Остават независимите експерти -икономисти и финансисти- които със сигурност ще подложат на професионален дебат тревожния сигнал, подаден вчера към България от Еврокомисията. Въпреки витиеватият брюкселски език в прес-съобщението , за внимателния читател е ясно, че България е поставена в групата на застрашените страни: с поредица от трайни макроикономически дисбаланси, макар и оценени като " не прекомерни".

Моят коментар по-долу е анонс именно към онези специалисти, които биха се ангажирали с безпристрастни оценки на сигналния аналитичен доклад на Европейската комисия, в частта за България. Времето за реакция е кратко. Както се разбира от съобщението в Брюксел, на 29 май т.г.ще станат известни разработените от Комисията "широкообхватни политически препоръки за коригиране на съществуващите и предотвратяване на нови дисбаланси".

***
Позитивните оценки

1.Внимателното запознаване със стилистиката и текстовете на документите на Комисията показва, че тя се е стремяла да отдаде дължимото на групата от 11 страни,посочени като проблемни, т.е. с непрекомерни дисбаланси. Кризата в Европа нe утихва, дълговите проблеми растат, верижната реакция сред застрашените от фалит държави не е пресечена. Тежко е да се управлява в тази ситуация.

При това rменно ЕК е тази, която се подаде на натиска на тандема "Меркози" да въведе принудително неолибералния "остерити" пакет /жестоки бюджетни ограничения/ в почти всички страни, членове на ЕС.Тоест, Комисията, в координация с ЕЦБ и МВФ /т.нар. Тройка/ е съотговорна за проблемите, и е съпричастна към скромните засега постиженията на няколко национални правителства.

Това обяснява защо комисарят Оли Рен, зам. председател на Комисията, е изрекъл пред медиите следните общи/безсъдържателни фрази:
-"предотвратяваме макроикономическите дисбаланси и да създадем основа за устойчив растеж“,
- „Решителните политически действия на държавите членки и на равнище ЕС спомагат за възстановяване на баланса в европейската икономика. Остават обаче значителни предизвикателства: ще е необходимо време за справяне с дисбалансите, възникнали през десетилетието преди началото на кризата, които продължават да се отразяват върху икономиката“

2. В дълбочиния обзор за България предпазливо се отбелязват няколко позитивни резултати, свързани с динамиката на текущата сметка,на експорта и особено- съхраняването на финансовата стабилност /каквото и да значи това!/;

Рисковете и дисбалансите: къде сме ние?

>По макроиконономическите дисбаланси: на дъното на средняците. Външната позиция на България остава "високо негативна" , сочи Комисията. Това се дължи главно на развиващата се спирала на външната задлъжнялост.

Буквално до преди месеци финансовият шаман Симеон Дянков и неговият повелител премиера Борисов проглушиха ушите на соите поданици и на цяла Европа, че България е сред отличниците по финансова стабилност- наред с Германия, Дания, Швеция.. От проверката става ясно, че това не е така. Ако се вземат предвид вътрешната, в т.ч корпоративната задлъжнялост, неразплатените сметки на държавата към бизнеса, неусвоените европейски средства по оперативните програми и драстично спадналите ПЧИ, излеза, че сме сред рисковите стрени. При това констатацииите на Комисията не са се променили в положителна посока след предишната проверка през ноември 2012 г.

Значи, нещо е станало в този интервал от четири месеца. Всъщност, две неща се случиха: първо, пълно безхаберие на тандема "Борисов-Дянков" по отношение на препоръките на брюкселските експерти, направени миналата есен; второ, бунт на гражданите, който помете правителството на държавата "отличник". Между едното и другото очевидно има връзка. Само че в анализите на Комисията тази тема не се коментира. Дали защо екипът на Барозу и този на сваления от власт премиер Борисов не са от една и съща политическа кохорта-ЕНП!Или бъркам!

> По дисбалансите на пазара на труда-България е сред слабаците!

Такъв е моят прочит на оценките, съдържащи се в "Дълбочинния обзор за България" /виж прикачения файл/. Какви са аргументите?

Първо, резкият скок на безработицата-удвояване за по-малко от четири години. Темпът на нарастване, а не само броят на изхвърлените от работа безпокои комисията. Апропо, този индикатор
беше почти на същото равнище и през 2012 г., но ефикасни мерки от страна на правителството така и не бяха взети.

Второ, структурната безработица. Експертите на комисията посочват, че у нас съществуват две паралелни явления: висока безработица и недостиг на квалифицирана работна сила. Този факт е известен още от 2009-10 г.

Трето, кризисно високи равнища на безработицата сред младежите и социално-слабите групи. Тук комисията е пропуснала да отбележи новия феномен-бързо растящия брой на хората без работа в предпенсионна възраст, след като през 2011 г. фамозният Дянков едностранно реши да вдига възрастта за пенсиониране;

Какво е пропуснала да забележат проверяващите?

За политическата дестабилизация в България-пряк ефект от олирен-дянковския "остерити" модел вече казах. Колкото повече остерите-толкова повече резност, безработица и криза. Това е изводът от тригодишните усилия на ЕК да наложи на страните членове на общността рецептата "Веркози". Резултатите са показателни: сред средняците са вече страни като Дания, Финландия, Швеция, сочени доскоро като пример.

Но в методологията и етодиката на брюкселските експерти, която ползват за идентифициране и анализ на макроикономическите баланси очевидно нещо куца. В общия доклад и обзора за България не се говори за - черните дупки в публичните финанси, причинени от корупцията и контрабандата; за криминализацията на икономиката; за данъчните измами и оголването на приходната част на бюджета заради рязкото намаляване на преките /особено корпоративните данъци/ в страните, нови членове на ЕС и т.н.

Тези "странни" липси ми дават повод да публикувам отново в блога статията "Дисбалансите проговориха", която написахме ис Рачо Петров преди една година /виж текста по-долу/. Както много други писания на независими експерти и ранни предупредителни сигнали на Сдружение ГЛАС, и нашата диагноза беше подмината от управляващите с пренебрежение.

Сега диагнозата се потвърждава. Частично- от ЕК. Изцяло - от финансово-икономическия колапс, надвиснал над България. Логично е да попитам: кой ще носи отговорността за некомпетентното управление? Само Дянков и слугуващите му пазарни фундаменталисти, които папагалски агитираха за доктрината "Остерити"!И дали събарянето на правителството на ГЕРБ, представено пред публиката като "доброволна оставка" и акт на държавническа отговорност е пълната и справедлива цена за един предсказан провал.

/Проф. Кръстьо Петков/