Европейско социално изследване

ЕВРОПЕЙСКОТО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ( ESS) В БЪЛГАРИЯ: АКАДЕМИЧНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЛЗИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

проф. Кръстьо Петков

ESS форум 20 юни 2016г., София

Доверието на европейските граждани в полицията и правосъдието /Сигнално писмо на проф. Кръстьо Петков/

На вниманието на
Г-н Цветан Цветанов,
Министър на вътрешните работи
Г-жа Даниела Ковачева,
Министър на правосъдието

С И Г Н А Л Н О П И С М О
От проф. Кръстьо Петков,
член на авторския колектив на Европейско социално изследване /ESS/, проведено в България през 2011 г.

Уважаеми министри,