Еврореформатори

КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ ЯНИС ВАРУФАКИС?

проф. Кръстьо Петков

Краткият отговор е: европейският елит,  корпоративните медии и плутокрацията, която е узурпирала политическите институции и контролира вземането на решения  в обединена Европа. Страхът не е персонален – от човека Варуфакис, а от евентуалния успех на  паневропейското реформаторско движение DiEM25. Радикалните цели, формулирани в учредителния Манифест, обсъден на форума в Берлин (9.2.2016) и опасността от обединение на недоволните граждани на континента са онзи призрак, който най-вече плаши еврокрацията.

Европейският съюз ще се демократизира. Или ще се разпадне!

Манифест на DiEM25

Публикувам в блога:

а/ превод на ценностите, формулирани в  манифеста на Европейското движение DiEM25, което ще се учреди на 9 февруари 2016 г. в Берлин;

б/ краткия вариант на Манифеста на английски език.

Пълният текст на Манифеста може да се намери на сайта Open Democracy:

"The DiEM25 manifesto: Democracy in Europe Movement 2025". Встъплението е на Anthony Barnett, Feb 05, 2016

 

***

Ценностите на DiEM25

Ние се стремим към:

Парадигмата на Варуфакис и дебютът на еврореформаторите

проф. Кръстьо Петков

 

       Дебютът е предстоящ: на 9 февруари 2016 г. в Берлин ще бъде учредено пан-европейското движение DiEM25. Негов идеолог, активен говорител и водещ теоретик е проф. Янис Варуфакис, бивш министър на финансите в правителството на „Сириза“. С наближаването на събитието активността на Варуфакис видимо се повиши – той участва в дискусии, дава интервюта, пише в своя блог.  Упорито и систематично лансира  концепцията за реформа на Еврогрупата и  ЕС, предизвиквайки съмишленици и опоненти с нестандартните си виждания.

Едно от тях условно наричам „Парадигмата на Варуфакис“. Тя звучи така: