евроскептицизъм

РАЗДЕЛЕНИТЕ ГРАЖДАНИ В „ОБЕДИНЕНА“ ЕВРОПА

проф. Кръстьо Петков

 Гражданският евроскептицизъм надделява! Какво ни чака занапред?

 

Заглавието и подзаглавието на настоящия (вторичен) анализ са провокирани  от констатациите и изводите от Емпирично социологическо изследване , проведено по инициатива на  фондация „Фр.Еберт“  . Ето неговата кратка  визитка:

ЕВРОДИАЛОЗИ: НАКЪДЕ СЛЕД ТРИУМФА НА ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА? /Проф. Кръстьо Петков/

Статията е представена за публикуване във в. "Преса"

***

Две оценки преобладават в анализите след изборите за ЕП: едната е „земетръс”; другата е „триумф”. И двете са верни. Разместването на пластовете в представителните органи на ЕС достигна безпрецедентна дълбочина; съвкупният резултат на националпопулистите им дава основания за нов политически пробив - този път в националните властови структури.